Locatie:Vincentiusstraat 53, 4701 LN Roosendaal
CBS Typering: R.K. ULO-school
Bouwjaar: 1937
Architect: F.B. Sturm en L. Sturm
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 2872

Omschrijving van het monument
Het gebied rond het station aan de rand van de oude stad Roosendaal is van grote betekenis voor de functionele ontwikkeling van Roosendaal als grensstation. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende rijks- en gemeentelijke monumenten, de homogeniteit en de gaafheid van de bebouwing. In het gebied komen diverse architectuurstromingen voor: de Amsterdamse school, de Art Nouveau en de Neorenaissance. De Vincentiusstraat is in het tweede kwart van de twintigste eeuw tot ontwikkeling gekomen en oogt door het ontbreken van voortuinen en eenvoudiger en killer dan bijvoorbeeld de Ludwigstraat of de Burgemeester Schoonheijtstraat. De accenten in deze straat liggen bij beide entrees naar de straat waar zich aan de zijde van de nummers 5 en 7 een klooster bevindt dat ontworpen is in1934 door J. Cuypers en F.B. Sturm in de Delftse School architectuur en aan de andere zijde bij de Stationsstraat de voormalige St. Joan Berchmansschool, thans de Vincentiusschool, uit 1938, eveneens in de Delftse Schoolarchitectuur. Het bindende element in de Vincentiusstraat is het baksteengebruik.

De R.K. ULO-school voor jongens aan de Vincentiusstraat is gebouwd in 1937 onder invloed van de Delftse School architectuur en ontworpen door F.B. Sturm en ir. L. Sturm bi, architecten te Roosendaal. Het pand telde toen rechts van de hoofdingang 7 traveeŽn. In 1959 is het schoolgebouw met 6 traveeŽn uitgebreid in dezelfde architectuur als het gebouw uit 1937. Door deze aanbouw loopt het gebouw ter plaatse waaiervormig uit. Boven de entree aan de linkerzijde van de voorgevel is een kunstwerk van gebakken aardewerk aangebracht dat in 1962 is gemaakt door M. van Beek en dat de bosgod Pan voorstelt. Het gedeeltelijke onderkelderde schoolgebouw is gebouwd met rode baksteen in Vlaamsverband en heeft een begane grond, en verdieping en een zolderverdieping onder een zadeldak dat gedekt is het gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. In de nok boven de entree is een schoorsteen geplaatst.

Voorgevel In de voorgevel bevindt zich in een terugliggend gevelvlak op de begane grond de entree die gevormd wordt door een segmentboogvormige toegang met dubbele houten deuren in een verdiept vlak waarvan de zijden verlevendigd zin met een aantal hardstenen banen en een plint. Voor de toegangsdeur bevindt zich een bakstenen stoep. Links en rechts van toegang bevinden zich twee sierlijke vensters met glas/in/lood. Het metselwerk is verlevendigd met gele bakstenen koppen. Het terugliggend gevelvlak wordt gedragen door zeven betonen steunen die door segmentbogen met elkaar verbonden zijn. De linker en de rechterzijde hebben afgeschuinde hoeken met hardstenen blokken. Boven de entree ter hoogte van het kunstwerk is siermetselwerk aangebracht. Boven de entree breekt een Vlaamse gevel door de goot. In deze gevel bevindt zich een rondboogvormig venster met een stalen raam et een zevenvlaks roedenverdeling. Deze gevel wordt afgesloten met een tuit met hardstenen opzetstukken. Voorts bevinden zich in de 13 traveeŽn om en om op de begane grond een getoogd venster met een stijl en twee ramen met een viervlaks roedenverdeling en ter hoogte van de verdieping twee smalle vensters met een roede en traliewerk. In de naast liggende travee bevindt zich op de begane grond een getoogd venster met een stijl en twee ramen met een viervlaks roedenverdeling n ter hoogte van de eerste verdieping een hoog venster met een hardstenen omlijsting en een hardstenen lekdorpel en latei.

De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een architraaf, siermetselwerk in de fries en een ruim dakoverstek dat bestaat uit geprofileerde bakgoot op klossen. In het dakvlak boven het grote venster is een dakkapel geplaatst met een geprofileerd dakoverstek en een tympaan.

Linker zijgevel
Naast de linker zijgevel bevindt zich een toegang die wordt gevormd door gemetselde kolommen met een ezelsrug en ijzeren hekken. In de linker zijgevel bevinden zich ter hoogte van de begane grond vier vensters met een raam met een zesruits roedenverdeling. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich drie grote samengestelde vensters met een terugliggend gedeeld onderraam en een dubbel bovenraam met een roedenverdeling. In de top bevindt zich een rondraam met een staande roedenverdeling. De gevel heeft aan beide zijden boven de goot een hardstenen opzet stuk en een driehoekige top van hardsteen.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel is blind.

Achtergevel De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG