VROENHOUTSEWEG 12

Locatie:Vroenhoutseweg 12, 4703 SJ Roosendaal
CBS Typering: Boerenschuur
Bouwjaar: vierde kwart 19e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie P, Nr 236

Omschrijving van het monument

Vanaf Roosendaal richting Kruisland loopt in het buitengebied van zuid naar noord de Vroenhoutseweg. Van de Wouwbaan gaat deze weg over in Roosendaalseweg en de kenmerkt zich door een open structuur met enkele aan de weg verspreid gelegen agrarische bedrijfscomplexen.

De huidige bouwmassa van de schuur is in het midden van de 20e eeuw tot stand gekomen maar heeft vermoedelijk een oudere kern die uit het vierde kwart van de 19e eeuw stamt. Uit archief onderzoek is niet gebleken wanneer een deel van de voorgevel en de rechterzijgevel zijn vernieuwd. Gelet op het materiaalgebruik is dat vermoedelijk is dat in tweede of derde kwart van de twintigste eeuw gebeurd. De schuur staat op een diep, rechthoekig grondvlak. De schuur is gebouwd van rode baksteen in halfsteens verband dat duidt op een spouwmuur en heft een zadeldak met wolfeinden dat gedekt is met rode Muldenpannen waarvan de nok haaks op de straat staat. De nok zijn twee zinken ontluchtingskappen geplaatst.

Voorgevel (Kopse gevel evenwijdig aan de Vroenhoutseweg):
De voorgevel bestaat aan de linkerzijde uit een houten gepotdekseld geveldeel op een gemetselde borstwering. Rechts daarvan bevindt zich een rondboogvormige toegang met dubbele houten opgeklampte deuren en aan de linkerzijde van de gevel bevindt zich een rondboogvormige toegang met een opgeklampte deur. De gevel wordt afgesloten met een boeiboord en ter hoogte van het wolfeind met een bakgoot.

Linker zijgevel
De linker zijgevel bestaat grotendeels uit een houten gepotdekseld gevel op een gemetselde borstwering. In dit houten geveldeel zijn enkele ongedeelde ramen geplaatst. Aan de rechterzijde bevinden zich drie toegangen.

De gevel wordt afgesloten met een bakgoot op beugels.

Rechterzijgevel
De rechterzijgevel is symmetrisch gebouwd met in het midden een toegang met een houten deur en een rondboogvormig bovenlicht met een waaiervormige roedenverdeling. Links en rechts bevinden zich vier betonnen stalramen, een toegang met een houten deur en een rondboogvormig bovenlicht met een waaiervormige roedenverdeling en als beŽindiging van de gevel een betonnen stalraam.

De gevel wordt afgesloten met een bakgoot op beugels.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG