Locatie:Vroenhoutseweg 15, 4703 SG Roosendaal
CBS Typering: 1630: Vlaamse schuur
19e eeuws: Bakhuisje
1916: Langgevelboerderij
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 25 oktober 1994
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie P, Nr 189

Typering
Het betreft een langgevelboerderij met bijgebouwen, te weten de Vlaamse Schuur en een bakhuis, gelegen in het buitengebied.

Van dit complex komen de schuur en het bakhuis voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking, de boerderij daarentegen niet.

Historische omschrijving Vlaamse schuur en bakhuisje
Het oudste nog bestaande onderdeel is de Vlaamse Schuur, die met het opvallende hoge dak mogelijkerwijs nog een gebint herbergt uit de zeventiende eeuw.
Het gave bakhuisje is vermoedelijk gebouwd in de vroege negentiende eeuw.
De boerderij dateert uit 1916.
Het complex is nog steeds in gebruik als agrarisch bedrijf.

Omschrijving exterieur
De langgevelboerderij is haaks geplaatst op de as van de weg. De boerderij is na de gepleisterde plint opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen en heeft een gevelsteen met de namen Ant. en Adriana Blok en het jaartal 15-5-1916.
De stolpvensters en de paneeldeur zijn rond 1985 vernieuwd in hardhout. Deze vernieuwingen contrasteren sterk met de oorspronkelijke materiaalkeuze.
Voor de deur bevindt zich een betegeld stoepje van afwisselend crme en terracottakleurige vierkante tegeltjes. De vensters en deuren zijn geplaatst onder een segmentboog met rode en gele baksteen. De boogvulling bestaat uit cement. De achtergevel is grauw gegranold en heeft halfronde raampjes. De boerderij heeft een zadeldak met muldenpannen.
Achter de boerderij bevindt zich de Vlaamse Schuur met korte zijde van het geknikte dak aan de voorzijde, gedekt met riet. De muren bestaan deels uit handgevormde baksteen, maar grotendeels uit machinale baksteen. De rechtergevel is grauw gegranold. De muren worden onderbroken door diverse groene deuren en een zesruits ijzeren raampje. De muren en muuropeningen van dit bijgebouw zijn in de loop van deze eeuw diverse keren vernieuwd.
Links achter de boerderij staat het bakhuisje onder zadeldak met aanbouw onder lessenaardak met rode oudhollandse dakpannen. Het gebouwtje heeft een schoorsteen, handvorm en machinale baksteen. De voorgevel is van ijsselsteen, heeft rechte muurankers en is voorzien van een groene houten klampdeur met een houten latei. Het is onder meer met druiveranken begroeid.
Het complex verkeert deels in goede, deels in matige staat van onderhoud.

Redengevende omschrijving
De boerderij met bijgebouwen is vooral van waarde vanwege de bijzondere ouderdom van de bijgebouwen, de situering van de woning en daarnaast vanwege de vrije ligging in het agrarische gebied.

  • TERUG