Locatie:Vroenhoutseweg 15, 4703 SG Roosendaal
CBS Typering: 1630: Vlaamse schuur
19e eeuws: Bakhuisje
1916: Langgevelboerderij
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 25 oktober 1994
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie P, Nr 189

Omschrijving van het monument, Langgevelboerderij

Algemeen
Vanaf Roosendaal loopt richting Kruisland in het buitengebied de Vroenhoutseweg. Deze verbinding kenmerkt zich door een open structuur met enkele aan de weg gelegen agrarische bedrijfscomplexen.

Ter hoogte van Vroenhoutseweg 15 is de Vlaamse schuur die bij het complex behoort al aangewezen als gemeentelijk monument.
Deze beschrijving voorziet in de uitbreiding van het gemeentelijke monument met de boerderij.
De gedeeltelijke onderkelderde langgevelboerderij aan de Vroenhoutseweg 15 is in 1916 gebouwd in een sobere, traditionalistische bouwstijl. In 1973 is de boerderij verbouwd tot woonhuis. Het pand staat op een diep, rechthoekig grondvlak en omvat een deels onderkelderde begane grond en een zolder onder een zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat. De nok wordt bij de voorgevel door de oorspronkelijke, gemetselde schoorsteen doorbroken. Het linker dakschild is met rode Muldenpannen gedekt, het rechter dakschild met gesmoorde kruispannen. In het rechter dakvlak bevinden zich drie dakramen.

Op het terrein van de boerderij bevindt zich een Vlaamse schuur, waarvan de bouwtijd mogelijk teruggaat tot de zeventiende eeuw, en een vroeg negentiende-eeuws bakhuisje. Deze beide objecten zijn gemeentelijk monument.

Gevels algemeen
De voorgevel en de zijgevels zijn met rode, machinaal vervaardigde baksteen in kruisverband gemetseld en platvol gevoegd. De gevels van het woonhuis zijn tevens voorzien van een gecementeerde plint. Een kunststof bakgoot beindigt de zijgevels. De gevelopeningen van het woonhuis zijn geplaatst onder een segmentboog van gele en rode baksteen. De gevelopeningen van de stal zijn onder een rollaag geplaatst. Alle vensters en deuren zijn in het recente verleden vernieuwd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de historische raamindeling (T-ramen) bij het woonhuis is gehandhaafd.

Kopse gevel:
De tweelaags puntgevel aan de Vroenhoutseweg heeft op de begane grond, bij de rechter zijgevel, en ter hoogte van de zolder een venster met een ongedeeld onderraam en een openklappend bovenraam. De vensteropeningen hebben respectievelijk een lekdorpel van keramische raamdorpelstenen of een kunststenen lekdorpel. Het iets overstekende dak is afgewerkt met een ongeprofileerd boeibord. Het venster aan de rechterzijde markeert de opkamer.

Linker zijgevel
Het woonhuis heeft vier gevelopeningen, de voordeur met bovenlicht bevindt zich in de tweede gevelas. Links van de voordeur is een ingemetselde gevelsteen aanwezig met de namen:
"Ant. en Adriana"
en het jaar waarin de boerderij is gebouwd: "1916".
De stal heeft bij de achtergevel nog n oorspronkelijk stalvenster. Rechts daarvan bevond zich vr 1973 een staldeur en een vierkant stalvenster. Bij de recente verbouwing zijn hier vensters met T-ramen voor in de plaats gekomen.

Rechterzijgevel
In de plint van het woonhuis is een kelderlicht onder een segmentboog zichtbaar. Het grote venster rechts daarvan is in het recente verleden gerealiseerd door het slechten van twee smalle vensteropeningen, zoals nog aanwezig in de linkerzijgevel. De segmentbogen van de oude vensteropeningen zijn nog zichtbaar. De stal heeft thans twee deuren en enkele kleine vensters aan weerszijden daarvan. Oorspronkelijk bevonden zich in de gevel van de stal drie deuren met een stalvenster rechts daarvan, en een deur bij de achtergevel, alle geplaatst onder een segmentboog.

  • TERUG