Locatie:Vughtstraat 7, 4701 NJ Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: .
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr 4627

Omschrijving van het monument

Het gebied ten oosten van de spoorlijn aan de rand van de oude stad Roosendaal is van grote betekenis voor de functionele ontwikkeling van Roosendaal als grensstation. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van diverse rijks- en gemeentelijke monumenten, de homogeniteit en de gaafheid van de bebouwing. In het gebied komen verschillende architectuurstromingen voor. De ontwikkeling van de Vughtstraat is in het midden van de 19e eeuw gestart en er zijn voorname vrijstaande woonhuizen gebouwd. Ter plaatse van het Emile van Loonpark is de gevelwand onderbroken. De straat loopt van de Stationsstraat naar de Kloosterstraat en heeft een eenvoudige inrichting die bestaat uit en rijbaan met aan beide zijden een stoep. Aan de zuidzijde van de straat bevinden zich diverse fraaie kastanjebomen.

Uit archief onderzoek is gebleken dat de eerste bouwaanvraag voor het pand Vughtstraat 7 dateert uit 1886. Het pand is in het eerste kwart de 20e eeuw verbouwd door M. Vergouwen, architect te Roosendaal. Het pand staat te boek als bakkerswoning. Op dit moment wordt het pand als kantoor gebruikt.

Het woonhuis aan de Vughtstraat 7 ligt met de voorgevel direct aan de stoep. Aan de linker en de rechter zijde grenst het aan een steegje dat kan worden afgesloten met een deur.

Het pand met een rechthoekige plattegrond bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder zadeldak dat gedekt is met gesmoorde pannen en waarvan de nok haaks op de straat staat. Het pand is gebouwd van rode baksteen in kruisverband en heeft een hardstenen verjongend geprofileerde plint. De plint wordt afgesloten met een cordonlijst die bij de vensters dienst doet als lekdorpel.

Voorgevel De voorgevel is op de begane grond symmetrisch gebouwd en ter hoogte van de verdiepingen drie venstersassen breed.

De pui op de begane grond is boven het plint gepleisterd en heeft links en rechts een toegang met in het midden twee T-schuifvensters met in de bovenlichten glas-in-lood. De toegang wordt gevormd door een deur die bereikbaar is via twee hardstenen treden,Ter hoogte van de verdieping bevinden zich drie T-schuifvensters met glas-in-lood in de bovenlichten.

Boven de pui op de begane grond bevindt een terugliggend horizontaal vlak dat wordt afgesloten met een gepleisterde cordonlijst die ter hoogte van vensters dienst doet als lekdorpel. In het midden bevindt zich een vlak waarop een reclame is aangebracht.

De drie gevelvlakken ter hoogte van de verdiepingen zijn omlijst met pleisterwerk in de vorm van lisenen en pilasters en hebben een speklaag bij de wissel en bovendorpel. De gevel wordt afgesloten met een rijke gevellijst die rust op gedecoreerde consoles. De vensters op de eerste verdieping worden afgesloten met een kroonlijst op een decoratieve console. Ter hoogte van de mezzanino bevinden zich drie ongedeelde vensters.

Linker zijgevel De linker zijgevel is blind en grenst aan een steeg. De gevel wordt afgesloten met een boeiboord en over de gevel zijn ankers zichtbaar. In het dakvlak boven deze gevel is een schoorsteen zichtbaar.

Rechter zijgevel De linker zijgevel is blind en grenst aan een steeg. Boven de deur bevindt zich een . De gevel wordt afgesloten met een boeiboord en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG