Locatie:Vughtstraat 9, 4701 NJ Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1888
Architect: T. Boshuijer
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 15 oktober 1992
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie L, Nr 2251

Typering

Het betreft een eenlaags pand van vijf traveeŽn aan de straatzijde in de gevelwand, voorzien van een lijstgevel en een plat dak met omlopende dakschilden met zwarte kruispannen, terwijl de acht zijden van de stompe hoektoren zijn voorzien van leien.

Historische omschrijving

Het terrein, dat van 1823 tot 1862 de tuin van een herenhuis was geweest en daarna deel uitmaakte van het bedrijfsterrein van een houthandel, werd in 1887 gekocht door het bestuur van de in 1874 opgerichte sociŽteit "De Vereeniging". Het pand werd gebouwd naar ontwerp van de architect T. Boshuijer en op 5 februari 1888 feestelijk geopend. Het bleef tot 1906 in gebruik als sociŽteit. Er volgde in 1908 een verbouwing tot woonhuis, waarbij de ingang verplaatst werd van de linkertravee naar de travee rechts daarvan. Van 1930 tot 1961 hield er een dokter praktijk; daarna kreeg het pand een woonfunctie.

Omschrijving exterieur

Het pand heeft een hoge schuin oplopende plint van granitoachtig materiaal. Deze bestaat uit twee delen en wordt afgedekt door een uitkragende doorlopende dorpellijst. De plint is op drie plaatsen onderbroken voor drie rechthoekige roosters met tralies. Aan de linkerzijde bevindt zich een smal poortje met een deur op hardstenen dorpel. Hoog hierboven is een grijs gepleisterde boog met een rechte afdekrand.

In het midden van de gevel is portiek met een vleugeldeurpartij. Deze is bereikbaar via vijf hardstenen treden met afgeronde wel. De onderste is uitpandig.

Het onderpaneel van beide deuren bestaat uit een liggende diamantkop met eenvoudige sieromlijsting, met koperen bewerkte deurstangen. Hierboven zijn twee kleinere diamantkoppen. Het bovenpaneel bestaat uit een witgeschilderd smeedijzeren deurrooster in symmetrische vormgeving met krullen en kegelvormige spiralen. Hierboven is een boogvormig fronton. Het bovenlicht is gevuld met glas-in-lood met een oker fond en een gewelfd T-vormig sierelement met metallic glanzende invulling. Het portiek is segmentboogvormig waarvan het boogveld boven de deuren wordt gevuld door stucwerk met ingekrast ruitmotief. De boog zelf heeft aanzetstenen en een sluitsteen, die is voorzien van een kleinere diamantkop en een uitkragende gewelfde beŽindiging. Boven de plint bevindt zich bruinrode machinale baksteen met een platvolle grijsgele voeg.

De gevel heeft een risaliet aan de linkerzijde van ťťn steen dikte. Deze wordt benadrukt door de grijs gepleisterde blokken met gefacetteerde randen aan de zijkanten. Deze zijn afwisselend vijf en vier lagen hoog en de hoogste zijn tevens breder. Voorts heeft de gevel speklagen op een derde hoogte van de vensters, bij de wisseldorpels en bij de aanzetstenen van de segmentbogen. Deze zijn blauwgrijs geschilderd. De risaliet heeft een breder venster met verticale roeden. Het bovenlicht van het schuifvenster heeft vernieuwde glas-in-loodruitjes. De rolluikkasten zijn vernieuwd. Hierboven is een segmentboog zoals bij de deur, maar met een vlakke vulling. Rechts van de deur is een smaller schuifvenster met glas-in-lood bovenlicht. De rechterbuitenhoek risaleert iets en heeft overeenkomstig het achtkantig model van de hoektoren drie gevelvlakken, welke overgaan in de zijgevel. In elk gevelvlak bevindt zich een nog smaller schuifvenster. Onder de uitstekende houten daklijst bevindt zich een fries. Op een kwartrondprofiel rusten op de hoeken van de risaliet twee keer twee consoles. Deze zijn voorzien van verticale sleuven en een diamantkop. Hiertussen bevindt zich een smal deel van vierkante tegels. Deze zijn voorzien van een gestileerd lijnvormig patroon in blauw en wit. Boven de consoles is een bredere rand met een kwartrond profiel. Het deel van de risaliet komt iets naar voren. In het midden hiervan, tussen de deur en de raamtravee, zijn dakkapellen met een vierruitsraam en een houten aediculaomlijsting. De dakkapellen zijn met een flauw zadeldakje, volgens het fronton, afgedekt.

De toren heeft acht schuin toelopende zijden en is afgeknot. Ook hier is een geprofileerde daklijst. In drie zijden zijn rondramen uitgespaard.

De zijgevel aan de kant van het Emile van Loonpark heeft naast de toren drie iets inspringende traveeŽn. Het raam links is dichtgemetseld. De segmentbogen hebben hier nog wel de ruitvormig ingekraste vulling en de rolluikkasten zijn voorzien van gewelfde consoles en opliggende cassetten.

Onder het onbewerkte fries is een rij korte rechte schietankers geplaatst. Er zijn twee dakkapellen zoals aan de voorzijde. De hierna volgende drie traveeën risaleren. Links is een paneeldeur onder afdak, rechts twee schuifvensters. Er is een dakkapel.

De hoek en zijgevel zijn voorzien van een eenvoudig ijzeren hekwerk met spijlen met ronde doorsnede.

De gevel aan de achterzijde heeft openslaande tuindeuren. De bovenlichten hiervan zijn voorzien van glas-in-lood. Er is ook een dakkapel en de originele raamindeling is bewaard gebleven.

De tuin is dicht begroeid en voorzien van onder meer een plataan en een ceder, een meidoorn, een esdoorn. Op de hoek voor het pand staat een forse kastanjeboom, van het park. Ook op de rechterhoek staat zo'n boom. Tezamen met drie andere aan de kant van de Vughtstraat is dit het begin van het Emile van Loonpark.

Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving

Dit Neo-Renaissance pand van een merkwaardige grootte en breedte is vooral van cultuurhistorisch belang vanwege de vroegere sociŽteitsfunctie. Het pand vormt de overgang van gesloten bebouwing naar een park.

  • TERUG