Locatie:Vughtstraat 24, 4701 NT Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis - kantoor
Bouwjaar: architect 1870: oorspronkelijke bebouwing, arch. onbekend
1911: verbouwing J. de Lepper
1920: woonhuis/kantoor Jac. Hurks
1946: wederopbouwplan Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 1616

Omschrijving van het monument

Het gebied ten oosten van de spoorlijn aan de rand van de oude stad Roosendaal is van grote betekenis voor de functionele ontwikkeling van Roosendaal als grensstation. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van diverse rijks- en gemeentelijke monumenten, de homogeniteit en de gaafheid van de bebouwing. In het gebied komen verschillende architectuurstromingen voor. De ontwikkeling van de Vughtstraat is in het midden van de 19e eeuw gestart en er zijn voorname vrijstaande woonhuizen gebouwd. Ter plaatse van het Emile van Loonpark is de gevelwand onderbroken. De straat loopt van de Stationsstraat naar de Kloosterstraat en heeft een eenvoudige inrichting die bestaat uit en rijbaan met aan beide zijden een stoep. Aan de zuidzijde van de straat bevinden zich diverse fraaie kastanjebomen.

Exterieur

Het woonhuis aan de Vughtstraat 24 ligt met de voorgevel direct aan de stoep. Aan de linkerzijde grenst het met een smalle doorgang op de begane grond aan de belendende nieuwbouw en de rechterzijde grenst het aan het belendende pand.

Uit archief onderzoek is gebleken dat de eerste bouwaanvraag voor het pand Vughtstraat 24 dateert uit 1870. Voor de weduwe Bogers te Roosendaal is de bouw va een woonhuis vergund. In 1911 is een plan voor de verbouwing van het woonhuis opgesteld door Joseph de Lepper, architect te Roosendaal. In 1946 heeft Jac. Hurks, architect te Roosendaal een opmeting gedaan van het pand en een wederopbouwplan hiervoor ontworpen. Uitgezonderd de roedenverdeling van de vensters is de verschijningsvorm van het pand zoals Jac. Hurks dat ontworpen heeft. Nadien heeft de familie Hurks lange tijd in het woonhuis gewoond.

Het vier-assige woonhuis is gebouwd onder invloed van het traditionalisme met rode baksteen in Vlaamsverband en heeft een hardstenen plint.

Het woonhuis aan de straatzijde bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Boven de voorgevel is een dakkapel gebouwd. In 1992 is een Velux-dakraam geplaatst. Aan de rechterzijde breekt een schoorsteen door de nok heen.

Aan de achterzijde is het woonhuis in twee lagen onder een platdak uitgebouwd.

Voorgevel De voorgevel is symmetrisch gebouwd en heeft links en rechts op de begane grond een toegang met in het midden twee vensters. De toegangen worden gevormd door een rondboogvormige toegangsdeur onder een rond geprofileerd kalf met bovenlichten. In het linker bovenlicht bevindt zich een waaiervormige roedenverdeling en in het rechter bovenlicht bevindt zich glas-in-lood. De gevelopeningen hebben houten pilasters en een eenvoudig houten kapiteel.

De vensters op de begane grond en op de verdieping hebben houten kozijnen met ingezette zesruits stalenramen. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en een strekkenlaag en kunnen worden geblindeerd met houten luiken.

De gevel wordt afgesloten met een gemetselde fries en een geprofileerd dakoverstek op klossen die aan de linkerzijde om de hoek is gekornist.

In het dakvlak boven de voorgevel is een dakkapel geplaatst als drielicht venster. Het middelste raam is verhoogd met een rondboog en heeft een decoratief element. Aan beide zijden bevindt zich een voluut. De dakkapel wordt afgesloten met een geprofileerd overstek.

Linker zijgevel Langs de linker zijgevel loopt op de begane rond een doorgang. Ter hoogte van de verdieping wordt de linker zijgevel ingenomen daar het naast liggende pand. En voorts is de gevel blind.

Rechter zijgevel De rechter zijgevel wordt ingenomen door het naast liggende pand.

Achtergevel De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Interieur Het interieur van het pand verkeert wat de hoofdstructuur betreft in authentieke staat behalve de scheiding tussen de twee voormalige kantoorruimten. Deze scheiding is gewijzigd .

Op de begane grond zijn de volgende onderdelen van belang: De gang met de marmeren vloer, de trap naar de 1e verdieping met bordes en blinde nissen in de muren van de trapopgang, de deur met siersmeedwerk tussen de gang en het achterliggende halletje met vloertegels.

Op de 1e verdieping zijn de volgende onderdelen van belang: De parketvloer op de gang met een glas-in-lood raam in de muur tussen Vughtstraat 24 en 26, de eiken deur naar de voorkamer en de schouw in de voorkamer, de balustrade langs het trappenhuis en de schouw in de ruimte boven de poort. Op de verdieping bevindt zich een keuken met een authentieke keukeninrichting en een belsysteem.

Op de 2e verdieping bevindt zich een uitgang naar het dakterras met glas-in-lood.

  • TERUG