Locatie:Vughtstraat 25, 4701 NN Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1860
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 11 augustus 1998
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 2970

Typering
Een halfvrijstaand, tweelaagse woonhuis heeft vijf traveeŽn en is in gevelwand gesitueerd. Het woonhuis heeft een symmetrisch opgebouwde lijstgevel met schilddak, de nok ligt evenwijdig aan de straat. Het dak is gedekt met blauwe Hollandse pannen.

Omschrijving van het monument
Het pand is omstreeks 1860 gebouwd nadat in de directe omgeving het eerste Roosendaalse station van de Staatsspoorwegen in gebruik was genomen. Na de Tweede Wereldoorlog is het enige tijd in gebruik geweest als pastorie van de Hervormde gemeente.

Exterieur
De voorgevel van het pand heeft vijf vensterassen, in de middelste vensteras de voordeur, met daarboven, ter hoogte van de 1e verdieping, een enigszins vooruitspringende, gestukadoorde middenpartij met daarin een schuifvenster. Symmetrisch, t.o.v. de centrale vensteras, zijn aan weerszijden twee vensterassen met elk op de begane grond een T-venster en op de verdieping een schuifvenster. Boven het basement van eenvoudig geprofileerde, hardstenen platen is het gevelgedeelte tot de uitstekende cordonlijst op verdiepinghoogte gestukadoord en voorzien van horizontale schijnvoegen, het niet-risalerend gevelgedeelte daarboven is gemetseld van rode vormbaksteen en smal gevoegd. De voorgevel heeft aan beide zijden tot aan de gootlijst een smalle gestukadoorde eindpenant. De voorgevel wordt bekroond met een overstekende, geprofileerde houten bakgoot, met daaronder een doorgaande gestukadoorde lijst, in deze lijst is in de as van de middenpartij een cirkelvormige verdieping gespaard. De woonhuisvloer ligt ruim boven het straatniveau, de voordeur is bereikbaar via twee hardstenen treden. De gestukadoorde penanten naast de voordeurpartij staan op een gekornist gedeelte van de plint, ze hebben een ondiep casement met aan de bovenzijde consoles die een architraaf dragen waarop de uitgebouwde bovenbouw rust. De vensters op de begane grond zijn T-vensters met geschilderde kozijnen, waarvan de ramen en de bovenlichten bezet zijn met glas-in-lood (voor de ramen zijn later eigentijdse witte, voorzetramen van kunststof geplaatst). Alle vensters hebben uitstekende hardstenen waterdorpels. De nog oorspronkelijke voordeur met bovenlicht heeft een eenvoudig onderpaneel en een decoratief gevormd bovenpaneel waarvan de bovenhoek binnenwaarts zijn afgerond; boven dit paneel: gesneden cirkelvormen, s-vormige motieven en diamantkoppen in hoogreliŽf en nabij de bovendorpel een blokjeslijst. De vensters op de verdieping zijn schuifvensters met bovenlichten en net als de vensters beneden bezet met glas-in-lood en voorzien van eigentijdse voorzetramen. Deze vensters hebben een smalle, geprofileerde omlijsting van stucwerk met in de bovenhoeken smalle, hoge oorvormen, ook is bij deze vensters onder de hardstenen waterdorpels een geprofileerd, hardstenen onderlijst aangebracht. Gelijkwerkend met de gemetselde gevelvlakken op de verdieping zijn ter hoogte van de boven-, onder- en wisseldorpels van de vensters gevelbanden in stucwerk ingewerkt. De wit geschilderde, overstekende houten bakgoot wordt gedragen door op korte afstand van elkaar geplaatste houten klossen; t.p.v. het risalerende middengedeelte zijn de gootklossen forser uitgevoerd. Op de nokeinden staan twee gemetselde schoorstenen, de hoekkepers van het dak zijn bekleed met bladlood en in het voordakvlak is later een dakraam aangebracht. Het pand verkeert in een zeer goede staat van onderhoud.

Redengevende omschrijving
Het grote woonhuis verkeert nog in de oorspronkelijke staat en is gebouwd in de eclectische stijl. Het is een beeldbepalend pand in de straatwand en historisch gezien is het van belang als onderdeel van de bebouwing rond het eerste spoorwegstation.

  • TERUG