Locatie:Vughtstraat 27, 4701 NN Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1860
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 11 augustus 1998
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 1216

Typering
Een halfvrijstaand, tweelaagse woonhuis heeft vijf traveeŽn en is in gevelwand gesitueerd. Het woonhuis heeft een symmetrisch opgebouwde lijstgevel met schilddak, de nok ligt evenwijdig aan de straat. Het dak is gedekt met blauwe Hollandse pannen.

Omschrijving
Het pand is gebouwd omstreeks 1860, nadat in de directe omgeving in gebruik was genomen. Omdat geen bouwtekeningen voorhanden zijn is onduidelijk of de begane grond vanaf het begin als bedrijfsruimte heeft gediend of dat hier sprake is van een vroegtijdige verbouwing

Exterieur
De voorgevel van het pand heeft een opmerkelijke tweedeling; op de begane grond een toegansdeur tot het woongedeelte en daarnaast een buitenmatig grote en hoge deurenpartij naar het bedrijfsgedeelte, op de verdiepingen drie vensterassen in een symmetrische indeling. De gevel heeft een basement van natuurstenen platen en bij de voordeur een hardstenen trede, naar het een weinig boven het maaiveld gelegen vloerniveau, van het woongedeelte; het bedrijfsgedeelte ligt op trottoirhoogte. De dubbele deuren naar de bedrijfsruimte zijn vlakke, houten deuren met een bovenlicht. De toegang naar het woongedeelte is een eenvoudig geprofileerde paneeldeur, waarbij de bovenpanelen kwartrond zijn ingewerkt, boven de deur een eenvoudig bovenlicht met glas- in-lood. Het ondergedeelte van de gevel wordt begrensd door een naar vorengewerkt fries met kroonlijst, waarvan de uiteinden naar het gevelvlak zijn omgekornist. In het bovengedeelte van de gevel zijn in de vensterassen drie T-vensters geplaatst, waarvan zowel de twee onderramen als het bovenlicht een kleine ruitindeling hebben. Alle vensters zijn aan de bovenzijde licht getoogd. Boven de vensters van de verdieping zijn, eveneens in de vensterassen, drie lage en iets smallere mezzanino-vensters geplaatst, deze hebben een verticale middenroede. Alle vensters hebben een uitstekende, hardstenen waterdorpel. Onder de overstekende, geprofileerde houten bakgoot met gootklosjes en blokjesrand is een fries met profielrand van pleisterwerk aangebracht. Alle gevelvlakken en onderdelen zijn gepleisterd en geschilderd, de vlakke gevelgedeelten zijn voorzien van schijnvoegen.

Redengevende omschrijving
Het eenvoudige pand heeft bindende waarde in het geheel van de straatwand.

  • TERUG