Locatie:Vughtstraat 29, 4701 NN Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1860
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 11 augustus 1998
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 2186

Typering
Een tweelaags, aan beide kanten opgebouwd woonhuis dat in de gevelwand is gesitueerd. Het woonhuis heeft een lijstgevel en een schilddak met de nok haaks op de voorgevel. Het dak is gedekt met blauw gesmoorde Hollandse pannen.

Omschrijving
Het pand is omstreeks 1860 gebouwd, nadat in de directe omgeving het eerste Roosendaalse station van de Staarsspoorwegen in gebruik was genomen.

Exterieur
Een woonhuis met drie vensterassen, waarvan de gehele voorgevel is gestukadoord en geschilderd. Het gedeelte, t.p.v. de linker vensteras, wordt sterk benadrukt doordat het enigszins risaleert en de bouwdelen daar rijker zijn gedetailleerd. De begane grondvloer van het huis ligt ruim boven straatniveau, in de portiek van de voordeur zijn vier geprofileerde hardstenen treden aangebracht, aansluitend op de hardstenen platen van de basement. Aan de rechterzijde van het woonhuis is een eindpenant even ver voorwerkend als het risalerend gedeelte van de linkervensteras (deurpartij), in het zo ontstane, terugliggende vlak zijn twee vensterassen met T-vensters zowel op de begane grond als op de verdieping. De vensters op de verdieping zijn van hetzelfde type als de vensters op de begane grond, maar aanmerkelijk hoger. In de gestukadoorde, terugliggende gevelvlakken zijn ter hoogte van de waterdorpels, de balkonplaat en het fries onder de goot hardstenen cordonbanden ingewerkt. De geschilderde, ruim overstekende bakgoot wordt gedragen door hoge, eenvoudig gedecoreerde blokconsoles afgewisseld met plaatvormen. Bij de T-vensters op de begane grond zijn de bovenlichten bij de bovenhoeken afgerond. De vensters hebben vanaf de tussendorpel een langs de bovenzijde van het venster meegaande band met schijnvoegen (imitatie natuursteenblokken), midden boven het raam een diamantkopmotief. De vensters op de verdieping, eveneens T-vensters, hebben een geprofileerde omlijsting, maar dan over de volle kozijnhoogte en met een oor-vorm bij de bovenhoeken. Midden boven de vensters is een kuifornament met rankmotieven in de omlijsting opgenomen. Onder de waterdorpels van deze vensters zijn opliggende lijstvlakken met hoekaanzetten aangebracht, gelijkwerkend met het lijstwerk langs de vensters. Direct onder de gootfries van het niet-risalerend gevelgedeelte is een gevelvlak met aan de boven- en onderzijde een geprofileerde lijst, binnen deze lijst een negental verdiepte cirkelmotieven. Naast de teruggeplaatse voordeur met bovenlicht bevinden zich aan twee zijden penanten, waarin casementen met een geprofileerde randafzetting. Boven de voordeurportiek wordt een zware natuurstenen balkonplaat gedragen door twee volumineuze consoles, samengesteld uit voluutvormen met tussengewerkte bloem- en bladmotieven. Het massale balkon heeft een balustrade waarbij een aantal hardstenen zuiltjes (met basement, bolvormen en kapiteelplaat) en twee blokvormige hoekelementen een hardstenen afdekplaat dragen. Het balkon is bereikbaar door een dubbele deur, boven deze deur een bovenlicht. Evenals bij de hoofdtoegangsdeur op de begane grond wordt de balkondeur geflankeerd door penanten en is boven de deur een fraai gedecoreerd gevelstucwerk aangebracht met o.a. twee hoorns van overvloed waarin bloemen, ranken en een druiventros. Aansluitend op de penanten naast de balkondeur twee hoge voluutconsoles die de overstekende gootpartij ondersteunen. Tussen de consoles een omlijst vlak gelijk van vorm en hoogte als het overeenkomens vlak bij het niet-risalerend gevelgedeelte. Hoewel een ontwerptekening niet is gevonden valt uit de gevelindeling af te leiden dat het pand deel was van het ontwerp voor een groter woonhuis, waarvan de risalerende vensteras met voordeur en balkon de centrale as zou vormen. Het pand verkeert in redelijke staat van onderhoud.

Redengevende omschrijving
Het pand, gebouwd in eclectische stijl, is een markant voorbeeld van een laat 19s eeuwse woning. Het is waardevol als onderdeel van de straatwand en historisch van belang omdat het deel uitmaakt van de bebouwing rond het eerste Roosendaalse station van de Staatsspoorwegen.

  • TERUG