Locatie:Wilhelminastraat 10, 4701 GW Roosendaal
CBS Typering: Voormalig bankgebouw
Bouwjaar: 1907
Architect: A.J. de Bruijn
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 6838

Omschrijving van het monument
De Wilhelminastraat behoort tot de oudere straten van Roosendaal en heeft een stedelijk karakter. De straat loopt van de Boulevard en gaat over in de Nieuwstraat. De oprichting van bebouwing in deze straat is begonnen in het vierde kwart van de 19e eeuw en wisselt in bebouwingshoogte. In de afgelopen decennia is oudere bebouwing vervangen door nieuwe bebouwing. De straat heeft een rijbaan met aan beide zijden een stoep. Op het kruispunt van de Wilhelminastraat en de Emmastraat zijn in het begin van de 20e eeuw twee tegen over elkaar liggende gebouwen gebouwd die herinneren aan de agrarische activiteiten van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond in Roosendaal. De gebouwen onderscheiden zich door hun bouwhoogte en hun architectuur van de omliggende bebouwing. Vooral de ligging op de hoeken van de straten, de afgeschuinde hoeken van de gebouwen en de markering van deze hoeken met een torentje zijn markant.

Het voormalige bankgebouw/woonhuis is thans geheel woonhuis en is in 1907 ontworpen door architect A.J. de Bruijn te Roosendaal. In 1955 is het pand verbouwd waardoor het de huidige bouwmassa heeft gekregen. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een platdak met dakschilden die gedekt zijn met bitumineuze dakbedekking. Het is gebouwd met grijze kalkzandsteen in kruisverband en heeft een hardstenen geprofileerde plint. De gevel zijn verlevendigd met rode baksteen lagen ter hoogte van de onder en bovendorpels van de vensters. De segmentbogen boven de vensters zijn samengesteld van grijze en rode kalkzandsteen. De vensters zijn voorzien van houten rolluiken. De toren op de hoek van de Wilhelminastraat en de Emmastraat heeft een tentdak met een piron. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel en een strekkenlaag. De toegang tot het pand bevindt zich aan de Wilhelminastraat.

Voorgevel (aan de Wilhelminastraat)
In deze gevel bevindt zich de toegang tot het pand met aan de linkerzijde een ongedeeld schuifvenster. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een ongedeeld stolpraam en een stolpraam met gedeelde ramen. Dit geveldeel wordt afgesloten met een gevellijst van gele staande stenen, een houten lijst en een bakgoot. In het dakvlak boven de goot bevindt zich een dakkapel met een schilddakje en een gedeeld venster. De toegang op de begane grond bevindt zich in een ondiep portiek en is bereikbaar via twee hardstenen treden. Deze toegang wordt gevormd door een toegangsdeur met een bovenlicht. Het rechter deel van de gevel wordt beŽindigd met een tuitgevel die wordt afgesloten met een hardstenen band en aan beide aanzetten een pilaster heeft. De tuit en de pilasters zijn afgedekt met een hardstenen plaat. De top van deze gevel is bekleed met geschilderde rabatdelen. In dit geveldeel bevinden zich op de begane grond drie ongedeelde schuifvensters en ter hoogte van de verdieping drie smalle hoge gedeelde vensters. Boven de vensters van de verdieping is de naam "BOERENLEENBANK" zichtbaar. In het afgeschuinde gevelvlak op de hoek van de Wilhelminastraat en de Emmastraat bevindt zich op de begane grond een schuifvenster met een ongedeeld onder- en een gedeeld bovenraam. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een ongedeeld venster. Ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich een venster met een gedeeld bovenraam. Deze gevel is verlevendigd met hardstenen cordonlijsten. De gevels van de toren worden afgesloten met een gele bakstenen lijst en een bakgoot op klossen.

Linker zijgevel (haaks op de Wilhelminastraat)
Aan deze gevel was in het verleden een bouwmassa gebouwd die in gebruik was als magazijn van de Boerenbond. In 1955 is deze bouwmassa gewijzigd en is het dak verwijderd. Nadien is de bouwmassa direct naast het beschreven pand verlaagd tot de huidige ťťnlaagse bouwmassa met plat dak. Van dit deel is de voorgevel verminkt.

Rechter zijgevel (evenwijdig aan de Emmastraat)
In deze gevel bevinden zich op de begane grond en de verdieping twee vensters. De schuifvensters op de begane grond hebben een ongedeeld onderraam en een vierledig bovenlicht. De vensters op de verdieping hebben ongedeelde stolpramen. Dit geveldeel wordt afgesloten met een gevellijst van gele staande stenen, een houten lijst en een bakgoot. In het dakvlak boven deze gevel bevindt zich een dakkapel met een gedeeld raam.

Achtergevel (haaks op de Emmastraat)
In deze achtergevel bevinden zich op de begane grond een toegang en ter hoogte van de verdieping een venster, een deur en een groot venster. Deze gevel wordt afgesloten met een gevellijst van gele staande stenen, een houten lijst en een bakgoot.

  • TERUG