Locatie:Wilhelminastraat 12, 4701 GX Roosendaal
CBS Typering: Kantoor Boerenbond
Bouwjaar: 1915
Architect: J. de Lepper-F.B. Sturm
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie C, Nr 8714

Omschrijving van het monument
De Wilhelminastraat behoort tot de oudere straten van Roosendaal en heeft een stedelijk karakter. De straat loopt van de Boulevard en gaat over in de Nieuwstraat. De oprichting van bebouwing in deze straat is begonnen in het vierde kwart van de 19e eeuw en wisselt in bebouwingshoogte. In de afgelopen decennia is oudere bebouwing vervangen door nieuwe bebouwing. De straat heeft een rijbaan met aan beide zijden een stoep. Op het kruispunt van de Wilhelminastraat en de Emmastraat zijn in het begin van de 20e eeuw twee tegen over elkaar liggende gebouwen gebouwd die herinneren aan de agrarische activiteiten van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond in Roosendaal. De gebouwen onderscheiden zich door hun bouwhoogte en hun architectuur van de omliggende bebouwing. Vooral de ligging op de hoeken van de straten, de afgeschuinde hoeken van de gebouwen en de markering van deze hoeken met een torentje zijn markant.

Het voormalige kantoor van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond te Roosendaal is in oorsprong vermoedelijk ontworpen door J.A.S.M. de Lepper, architect te Roosendaal. Deze overleed in 1915 waarna het ontwerp is gewijzigd en het werk begeleid is door architect F.B. Sturm te Roosendaal. Het pand bestaat uit en begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een platdak met dakschilden die gedekt zijn met eterniet leien. Het is gebouwd met rode baksteen in kruisverband en heeft een hardstenen geprofileerde plint. De toren op de hoek van de Wilhelminastraat en de Emmastraat heeft een tentdak met een piron. Ter hoogte van de goten bevindt zich in de toren een hardstenen gevelplaat. Deze heeft geen opschrift. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel en een strekkenlaag. De toegang tot het pand bevindt zich aan de Wilhelminastraat.

Voorgevel (aan de Wilhelminastraat)
Deze gevel is vier traveeŽn breed. De linker twee traveeŽn worden afgesloten met een tuitgevel die wordt afgesloten met een hardstenen band en aan beide zijden een pilaster. De tuit en de pilasters zijn beŽindigd met een hardstenen opzetstuk. De gevel van de rechter twee traveeŽn wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot. In het dakvlak boven de goot bevinden zich twee dakkapellen met een schilddakje en een ongedeeld venster. De toegang op de begane grond bevindt zich in een ondiep portiek en is bereikbaar via drie hardstenen treden. De toegang wordt gevormd door een toegangsdeur met een bovenlicht en aan beide zijden een schuin naar buitenlopend gevelvlak. In deze gevelvlakken bevindt zich een ongedeeld venster. In de strekkenlaag boven dit venster is een sluitsteen met een diamantkop aangebracht. Links van de portiek bevinden zich twee schuifvensters en rechts een schuifvenster. Deze vensters hebben een drieledig onderraam en een vierledig bovenlicht dat gevuld is met glas-in-lood. In het afgeschuinde gevelvlak op de hoek van de Wilhelminastraat en de Emmastraat bevindt zich op de begane grond een ongedeeld schuifvenster met in het bovenlicht glas-in-lood. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich eveneens een ongedeeld schuifvenster met in het bovenlicht geel gekleurd glas-in-lood. Ter hoogte van de wisseldorpels van deze vensters bevindt zich een hardstenen decoratie. Boven het hardstenen gevelplaats bevindt zich een ongedeeld schuifvenster. De gevels van de toren worden afgesloten met een gevellijst en een bakgoot op klossen. Aan de linkerzijde van deze gevel is een ťťnlaagse aanbouw gebouwd met platdak. In de gevel bevindt zich een venster met een ongedeeld onderraam en een drieledig bovenlicht. Dit geveldeel wordt afgesloten met een boeiboord.

Linker zijgevel (haaks op de Wilhelminastraat)
De begane grond van deze gevel wordt ingenomen door een eenlaagse aanbouw. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich aan de achterzijde een venster met een gedeeld onder- en een ongedeeld bovenraam. Deze gevel wordt afgesloten met een boeiboord. In het dakschild boven deze gevel bevindt zich een schoorsteen.

Rechter zijgevel (evenwijdig aan de Emmastraat)
Deze gevel is twee traveeŽn breed. Op de begane grond bevinden zich twee schuifvensters met een drieledig onderraam en een vierledig bovenlicht dat gevuld is met glas-in-lood. Op de verdieping bevinden zich twee vensters met een tweeledig onderraam en een drieledig bovenraam dat gevuld is met glas-in-lood. Deze gevel wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot. In het dakvlak boven de goot bevinden zich een dakkapel met een schilddakje en een ongedeeld venster en een schoorsteen. Aan deze gevel is een eenlaagse aanbouw gebouwd met platdak. In de gevel van deze aanbouw bevindt zich een groot samengesteld venster met een ijzeren latei met rozetten. De bovenlichten zijn gevuld met glas-in-lood. Dit geveldeel wordt afgesloten met een toegang met drie harstenen.

Achtergevel (haaks op de Emmastraat)
In de achtergevel bevinden zich zowel op de begane grond als ter hoogte van de verdieping diverse gevelopeningen.

  • TERUG