Locatie:Wouwseweg 36, 4703 BS Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1910
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 28 september 2009
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie K, Nr. 6169

Omschrijving van het monument

Algemeen:
In het verleden leidde de weg van Roosendaal naar Wouw van de Markt via de Kade in Roosendaal naar de Wouwseweg die in het centrum van Wouw uitkwam. Inmiddels is de weg ter hoogte van de afrit 19 van de A58 afgesloten en loopt via de noordzijde van de snelweg door als Wouwbaan. De Wouwseweg kenmerkt zich door gemengde bebouwing overwegend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Dicht bij het centrum van Roosendaal betreffen het statige herenhuizen en richting Wouw betreffen het vrijstaande éénlaagse woningen met een kap en kleine bedrijfspandjes achter de woningen. De woningen worden door een stoep met bomen van de rijbaan gescheiden.

Het woonhuis aan de Wouwseweg 36 is gebouwd in 1910 en staat op een rechthoekig grondvlak en bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een platdak met dakschilden die gedekt zijn eterniet leien. In het linker- en rechter dakvlak bevinden zich twee schoorstenen. De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband en hebben een donker plint met vlakken van zwarte baksteen. Boven het plint verjongt de gevel. De vensteropeningen hebben een hardstenen lekdorpel en een betonnen latei. De gevels zijn verlevendigd met gepleisterde speklagen en worden afgesloten met een ruim dakoverstek op klossen. Aan de rechterzijde is het pand tijdens de bouw verbreed met een éénlaagse aanbouw onder een platdak. Aan de linkerzijde is een kolom zichtbaar die herinnert aan de vroegere toegang die ter plaatse met een hek kon worden afgesloten. In 1967 is in de achtergevel ter hoogte van de begane grond een nieuw kozijnfront ingebracht. In 1984 is aan de achterzijde een eenlaagse serre aangebouwd die niet beschermenswaardig is.

Voorgevel:
De voorgevel is vier gevelassen breed. In de derde gevelas van links bevindt zich de toegang in een ondiep portiek in een risalerend geveldeel. Links van deze risaliet bevinden zich in een terugliggend gevelvlak twee schuifvensters ter hoogte van de begane grond en de verdieping. Rechts van de risaliet bevindt zich een schuifvenster ter hoogte van de begane grond en de verdieping. De gevelvlakken hebben links en rechts een pilaster. De onderramen zijn ongedeeld en de bovenlichten hebben een staande roedenverdeling. In de bovenlichten op de begane grond is geel gefigureerd glas geplaatst met n het midden drie verticale roeden. In het uitgebreide deel bevindt zich een drieledig bovenlicht. De toegang is bereikbaar via drie hardstenen treden en wordt gevormd door een paneeldeur met een ongedeeld bovenlicht. In het dakvlak boven deze gevel bevindt zich in het midden een hoge dakkapel met stolpramen en een bovenlicht en links en rechts daarvan twee kleinere dakkapellen met stolpramen.

Linker zijgevel
De linkerzij gevel is blind en wit geschilderd.

Rechter zijgevel
Aan de rechter zijgevel is een éénlaagse aanbouw gebouwd waarin zich een venster bevindt dat gelijk is aan de overige vensters op de begane grond.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG