Locatie:Wouwseweg 60, 4703 BS Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis-koestal
Bouwjaar: 1927, 1940
Architect: 1940: Jac. L. Elst
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 6 december 2010
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, sectie ., Nr. .

Omschrijving van het monument

Algemeen:
In het verleden leidde de weg van Roosendaal naar Wouw van de Markt via de Kade in Roosendaal naar de Wouwseweg die in het centrum van Wouw uitkwam. Inmiddels is de weg ter hoogte van de afrit 19 van de A58 afgesloten en loopt via de noordzijde van de snelweg door als Wouwsebaan. De Wouwseweg kenmerkt zich door gemengde bebouwing overwegend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Dicht bij het centrum van Roosendaal betreffen het statige herenhuizen en richting Wouw betreffen het vrijstaande éénlaagse woningen met een kap en kleine bedrijfspandjes achter de woningen. De woningen worden door een stoep met bomen van de rijbaan gescheiden.

De twee woonhuizen aan de Wouwseweg 60 en 62 zijn in oorsprong gebouwd in 1927 in opdracht van A. Marien te Roosendaal als woonhuis met koestal. Tussen 1927 en 1940 zijn het woonhuis en de koestal verbouwd en is de bouwmassa verhoogt tot de huidige bouwmassa. In 1940 is Wouwseweg 60 verbouwd in opdracht van J. Marien naar een ontwerp van Jac. L. Elst architect te Roosendaal en is aan de achterzijde een éénlaagse aanbouw gebouwd. De panden liggen op de hoek van de Wouwseweg en de Jeroen Boschstraat en worden van de openbare weg (stoep) gescheiden door een bakstenen muur. Voor Wouwseweg 62 bestaat deze muur uit kolommen met een ezelsrug en ronde stalen stangen. De panden staan op een rechthoekig grondvlak en bestaan uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een zadeldak waarvan de nok evenwijdig met de straat loopt en dat gedekt is met rode verbeterde Hollandse pannen. De nok wordt aan beide zijden afgesloten met een schoorsteen. De gevels zijn gebouwd van baksteen. De voorgevel is gepleisterd en verlevendigd met snijvoegen in een blokverband met een vlakke borstwering. De vensters hebben aan de bovenzijde een gepleisterde segmentboogvormige lijst met een decoratieve sluitsteen. De voorgevel wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot op klossen. De achtergevel wordt afgesloten met een mastgoot. De rechter zijgevel en de achtergevel zijn wit geschilderd.

Voorgevel
De voorgevel is vijf vensterassen breed. In de middelste vensteras op de begane grond bevindt zich de toegang naar Wouwseweg 62. Op de begane grond bevinden zich twee en op de verdieping drie vensters die vervangen zijn door kunststof kozijnen en zijn voorzien van rolluiken. De toegang wordt gevormd door de authentieke deur uit 1940 die bereikbaar is via twee hardstenen treden. Ter hoogte van het kalf is een luifel geplaatst met daarboven een ongedeeld bovenlicht. De gevel van Wouwseweg 60 bestaat uit twee vensters op de begane grond en twee op de verdieping. Ook van dit pand zijn de kozijnen vervangen. In het dakvlak boven de voorgevel van beide panden is een dakkapel geplaatst met een ongedeeld raam en een geprofileerd boeiboord.

Linker zijgevel
De linker zijgevel wordt deels ingenomen door het belendende pand. Boven het platte dak van Wouwseweg 64 is de gevel wit geschilderd en wordt afgesloten met een kantpan de schoorsteen als tuit. Over dit geveldeel zijn enkele ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel
Op de begane grond bevindt zich de toegang tot Wouwseweg 60, die gevormd wordt door een toegangsdeur met een bovenlicht. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een venster dat voorzien is van een rolluik. De gevel wordt afgesloten met kantpan en een schoorsteen. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
Op de begane grond zijn de panden met een eenlaagse aanbouw uitgebouwd. Deze uitbouw is niet beschermenswaardig. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich vier vensters met vernieuwde kozijnen. In het dakvlak boven deze gevel is een Velux dakraam geplaatst.

  • TERUG