Locatie:Kapelaan Kockstraat 44, Steenbergen (Welberg)
CBS Typering: St. Corneliuskerk
Bouwjaar: 1928
Architect: B.P.J. en A.W. Oomen
Soort monument: .
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: .

De Sint-Corneliuskerk uit 1928 werd ontworpen door B.P.J. Oomen en A.W. Oomen.
Het is een bakstenen kruiskerk met zadeldak en een verlaagd transept. De toren heeft een overhoekse spits.
De bakstenen ornamenten, waaronder paraboolramen, zijn in de trant van de Amsterdamse School.
Monumentomschrijving CultuurHistorische Waardekaart (bron: Reliwiki)
" Bouwperiode: 1928
" Architect: Oomen, B.P.J., Oomen, A.W.
" Gevels en Materialen: Bakstenen kruiskerk met lage transepten. Brede lijstgoten.
Halsronde absis metlagere nevenruimte. Zakelijke baksteenvormen.
" Vensters en Deuren: Amsterdamse school motieven in de paraboolramen en de uitkragingen onder dubbelegalmopeningen.
" Dak en Bedekking: Toren met overhoekse spits en koperen dak.
" Welberg, gelegen ten zuidoosten van Steenbergen, telde in het begin van de jaren twintig zo'n honderd huizen.
In 1928 werd op verzoek van de inwoners van de buurtschap een parochie gesticht, met Adrianus C.J.M. Ermen (1892-1972) als bouwpastoor.
Op 16 oktober 1928 werd de kerk door bisschop Hopmans van Breda geconsacreerd. De kerk is gewijd aan St. Cornelius.
De parochie werd samengesteld uit delen van de Gummarusparochie van Steenbergen en de H. Georgiusparochie van Kruisland.
Voor het Corneliuspatronaat was met opzet gekozen om in de nieuwe en 'dure' parochie een devotietrekker te hebben (vgl.--> Rijkevoort).
Ter stimulering van de devotie is in 1929 een reliek verworven en werd een Corneliusbroederschap opgericht.
De 'geplande bedevaart' is echter nooit tot leven gekomen, daarvoor kwam waarschijnlijk de Mariadevotie te snel naar voren.
De Corneliuskerk en de pastorie staan centraal in het dorp, op de hoek van de Corneliusstraat en de Kapelaan Kockstraat (en de Boomvaart).
De kerk werd ontworpen door de gebroeders J. en W. Oomen uit Oosterhout.
Het is een bakstenen kerk met neoromaanse stijlelementen, voorzien van een hoog zadeldak en een toren aan de frontzijde.
Het interieur wordt gekenmerkt door ronde bogen die het een cryptevormig karakter geven.
Het priesterkoor was beschilderd met een zetelende Christus omgeven door engelen en heiligen.
Deze schildering werd in 1948 vervangen door een schildering voorstellende de Boodschap aan Maria.
Aan de linkerzijde werd in de jaren dertig een aan twee zijden open Mariakapel met altaar ingericht (rechts is een Jozefkapel).
Deze devotiekapel werd later met marmer versierd en onder een marmeren boog, waarin de tekst 'Moederke bescherm ons' was aangebracht,
werd het schilderij van O.L. Vrouw van de Welberg opgehangen.
Aan de voorzijde van de kapel werd, eveneens tegen een boog, de tekst 'Ons + Moederke' aangebracht.
Tegen de andere wand van de kapel werd een kerststalscène geschilderd.
De Maria op deze schildering en de Maria op de verkondigingsscène in het koor hebben lang haar en
verwijzen daarmee naar de gedaante van O.L. Vrouw van de Welberg.
In de oorlog zijn de kerkklokken in beslag genomen en raakten kerk en pastorie beschadigd.
Dankzij een schenking in februari 1949 zijn twee nieuwe klokken aangeschaft.
Op iedere klok is de naam aangebracht; respectievelijk: 'Ave Maria. Mijn naam is Maria.
Ik roep de levenden en ik beween de doden - Ik loof God. Welberg 1949' en 'Ave Maria. Mijn naam is Johanna - Moederke, bescherm ons. Welberg 1949'.
In datzelfde jaar, ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Ermen,
heeft de parochie vier gebrandschilderde ramen aan de kerk geschonken.
Aan de achterzijde (ten noordoosten) van de kerk ligt de begraafplaats.
Daar is, in het vak C links van het middenpad, Johanna Gorissen begraven.
Op het grote, vierkante grafmonument (zwart marmer) ligt een groot zwart kruis waarop weer een metalen crucifix ligt,
met links een ingebeitelde tekening van rozen en rechts de tekst 'Rust in vrede, Johanna Gorissen, * 15-9-1906 - 7-3-1960'.
Haar graf is geplaatst tussen dat van pastoor Ermen en kapelaan Kock in.
In mei 1937 kwam aan het voormalige Zandbaantje, nu Hoogstraat geheten,
de familie Gorissen wonen. Na de dood van haar vader in 1939 bleef Janske er tot 1945 met haar moeder en zus wonen.
Vanaf augustus 1945 woonde Janske enkele jaren in de pastorie.
Van 1936 tot 1951 bedevaartplaats vanwege de verschijning van Maria aan Janske Gorissen die aan tbc leed.
In mei 1930 was er sprake van een wonderbare genezing van de ziekelijke Janske.
Er is voor de kerk nog geen nieuwe bestemming gevonden.
Op 4 oktober komt bisschop Jan Liesen een dienst doen en de slotviering is op 15 november 2014.