Locatie:Akkerstraat 15, 4724 SX Wouw
CBS Typering: Boerderij
Bouwjaar: 1e kwart 20e eeuw
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastraal: Wouw, Sectie O, Nr. 902

Omschrijving van het monument

Ten zuiden van het dorp Wouw loopt van noord naar zuid de Akkerstraat die vanuit Wouw loopt naar de Westelaarsestraat. Vanuit Wouw is de molen een blikvanger en vervolgens leidt deze straat naar het buitengebied dat zich kenmerkt door verspreid gelegen agrarische bebouwing. Ter plaatse van een lichte bocht in de weg bevinden zich twee boerderijcomplexen, het complex aan de Akkerstraat 15 en het daartegenover gelegen woonhuis Akkerstraat 16. Van deze boerderij is de stal gesloopt maar het woonhuis is behouden.

Het complex ter plaatse van nummer 15 betreft een vrijstaande langgevelboerderij met een naast liggende schuur. Beiden staan op een rechthoekig grondvlak. De nok van de boerderij loopt evenwijdig aan de straat en van de schuur staat de nok haaks op de straat. De boerderij wordt van de openbare weg gescheiden door een tuin met een haagje en een hek. Rechts van de boerderij bevindt zich een tuin. Het erf van het complex is bestraat en de toegang bevindt zich tussen de boerderij en de schuur.

De overige bebouwing op het erf is niet beschermenswaardig en wordt niet beschreven.

Boerderij

De gedeeltelijke onderkelderde langgevelboerderij is gebouwd met rode baksteen in kruisverband in het 1e kwart van de 20e eeuw en bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat evenwijdig aan de straat staat. Het dak is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en in de nok ter plaatse van het woongedeelte bevindt zich een schoorsteen. Voorgevel De voorgevel heeft een gepleisterde plint en ter plaatse van de onder, de wissel- en de bovendorpel van de vensters een gepleisterde speklaag.

Het woongedeelte van de boerderij is vijf gevelassen breed, symmetrisch gebouwd en heeft links en rechts van de toegang twee vensters. Alle vensteropeningen hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een segmentboog met aanzetstenen en een sluitsteen. Het boogveld is gepleisterd. De vensters zijn vernieuwd, deze doen echter geen afbreuk aan de uitstraling van de boerderij. De vensters kunnen worden geblindeerd met houten luiken. De toegang wordt gevormd door een deur met een ongedeeld bovenlicht. De gevel wordt afgesloten met een gevellijst en een mastgoot op beugels.

In het stalgedeelte bevinden zich drie segmentboogvormige toegangen met opgeklampte deuren en vijf stalramen met een roedenverdeling. De gevelopeningen worden afgesloten met een segmentboog. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot op beugels.

Linker zijgevel De linkerzijgevel heeft op de begane grond in het midden een hoge segmentboogvormige toegang met dubbele opgeklampte deuren. Aan beide zijden bevindt zich rechthoekige toegang met links een opgeklampte deur en rechts dubbele opgeklampte deuren. Ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich onder een segmentboog een toegang met een opgeklampte deur met links en rechts een rondboogvormig stalraam met een waaiervormige roedeverdeling en in de top van de gevel eveneens een rondboogvormig stalraam met een waaiervormige roedeverdeling. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel In de rechter zijgevel bevindt zich ter hoogte van het maaiveld een kelderraam. Ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich onder een segmentboogvormige gevelopening twee vensters met een hardstenen lekdorpel. De ramen zijn vernieuwd. In de top van de gevel bevindt zich een rond venster met een roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Schuur

De schuur bestaat uit twee bouwdelen, een bouwdeel uit het midden van de 19e eeuw onder een zadeldak met wolfeinden en een aangebouwd deel uit de 20e eeuw onder een lessenaardak. Het linker dakvlak is gedekt met riet en het rechter dakvlak met golfplaten.

De schuur heeft een begane grond en een zolderverdieping en is gebouwd van rode baksteen in kruisverband.

Voorgevel (evenwijdig aan de straat) De voorgevel heeft in het midden een ellipsboogvormige toegang met dubbele opgeklampte houten deuren. Links van deze toegang bevindt zich een rondboogvormige toegang met een houten opgeklampte deur. Op maaiveldniveau bevindt zich een kleine toegang. Voorts bevinden zich in deze gevel drie halfronde ijzeren stalramen. Over de geve zijn ankers zichtbaar.

Linker zijgevel Aan de linker zijgevel van de schuur is een aanbouw gebouwd onder een lessenaardak dat is afgedekt met golfplaten. Deze aanbouw kan worden betreden via drie grote openingen die met houten opgeklampte deuren kunnen worden afgesloten. Voorts bevinden zich is deze gevel vensters.

Rechter zijgevel De rechter zijgevel grens aan het erf. In deze gevel bevinden zich van links naar rechts een rondboogvormige toegang met opgeklampte deur, een betonnen stalraam, een rondboogvormige toegang met opgeklampte deur, een stalraam, hoge dubbele opgeklampte deuren en twee rondboogvormige toegangen met opgeklampte deuren met aan beide zijde een ijzeren stalraam. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG