Locatie:Bergsestraat 18, 4724 CD Wouw
CBS Typering: Pastorie
Bouwjaar: 19..
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, sectie L, Nr. 1652

Omschrijving van het monument

Algemeen:
Het mooie centrum van Wouw wordt bepaald door de middeleeuwse kerk aan de zuidkant van de Markt met daarvoor het rechthoekige plein dat omzoomd wordt door lindebomen. Vanaf de Markt leidt de Bergsestraat naar het zuiden richting Bergen op Zoom. De in hoofdzaak 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing aan weerszijden van deze straat wordt overwegend gekenmerkt door een bebouwing met een dorpskarakter. Afwisselend worden woonhuizen en kleine bedrijfspanden aangetroffen. Ter plaatse van de kerk bevindt zich de voormalige pastorie die van de straat wordt gescheiden door een hekwerk en een tuin.

De voormalige pastorie staat op een rechthoekig grondvlak en heeft een afgeknot tentdak dat gedekt is met verbeterde gesmoorde Hollandse pannen. Aan de rechterzijde van het afgeknotte deel bevinden zich twee schoorstenen. In het linker dakvlak bevinden zich drie schoorstenen.

De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband en hebben een hardstenen plint. De vensteropeningen hebben een hardstenen lekdorpel en een strekkenlaag.

Aan de rechter achterzijde is een aanbouw gebouwd deels met een platdak en deels met een zadeldak dat haaks op de Bergsestraat staat.

Voorgevel:
De voorgevel is vijf gevelassen breed. In het midden bevindt zich de toegang in een ondiep portiek in een ter hoogte van de begane grond risalerend geveldeel dat wordt afgesloten met uitgetand metselwerk.

Links van de toegang bevinden zich twee- en rechts van de toegang een schuifvenster en een driezijdige erker met een tentdak dat bekleed is met zink. De vensters hebben een gedeeld onderraam, een bovenlicht met een achtruits roedenverdeling en kunnen worden geblindeerd met rolluiken. De schuifvensters van de erker hebben een bovenlicht met een vierruits roedenverdeling.

Ter hoogte van de verdieping bevinden zich vijf schuifvensters met en gedeeld onderraam en een vierledig bovenlicht.

De gevel wordt afgesloten met en gemetselde fries en een geprofileerd dakoverstek op klossen.

In het dakvlak boven deze gevel bevinden zich zijn drie dakkapellen. De middelste heeft een tentdak met een piron en is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en dakkapellen links en rechts hiervan hebben een platdak. De ramen in deze dakkapellen zijn ongedeeld.

Linker zijgevel
Aan de linkerzijgevel is een poort gebouwd met twee opgeklampte houten deuren.'

De begane grond is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Ter hoogte van de verdieping bevindt zich aan de rechterzijde een terugliggend gevelvlak en aan de linkerzijde twee schuifvensters.

De gevel wordt afgesloten met en gemetselde fries en een geprofileerd dakoverstek op klossen.

Rechter zijgevel
De rechterzijgevel heeft aan de linkerzijde een driezijdige erker met platdak en schuiframen met in de bovenlichten een vierruits roedenverdeling. Voorts bevinden zich in deze gevel op de begane grond drie schuifvensters en ter hoogte van de verdieping aan de linkerzijde een halfraam en aan de rechterzijde twee schuifvensters.

De gevel wordt afgesloten met en gemetselde fries en een geprofileerd dakoverstek op klossen.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG