Locatie:Bergsestraat 30, 4724 CD Wouw
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 18e eeuw
Architect: .
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, sectie L, Nr. 873

Omschrijving van het monument

Het mooie centrum van Wouw wordt bepaald door de middeleeuwse kerk aan de zuidkant van de Markt met daarvoor het rechthoekige plein dat omzoomd wordt door lindebomen. Vanaf de Markt leidt de Bergsestraat naar het zuiden richting Bergen op Zoom. De in hoofdzaak 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing aan weerszijden van deze straat wordt overwegend gekenmerkt door een bebouwing met een dorpskarakter. Afwisselend worden woonhuizen en kleine bedrijfspanden aangetroffen. Het woonhuis Bergsestraat 30 staat met de voorgevel direct aan de stoep..

Het woonhuis aan de Bergsestraat 30 is in oorsprong vermoedelijk in de 18e eeuw gebouwd en in de loop der tijd verbouwd tot het huidige pand. De laatste informatie betreft een bouwvergunning uit 1948 waardoor aan de straatzijde twee dakkapellen konden worden gebouwd. De huidige dakkapellen zijn vergroot ten opzichte van de vergunning uit 1948.Het woonhuis staat op een rechthoekig grondvlak en heeft een begane grond en een zolderverdieping onder zadeldak dat gedekt is met verbeterde Hollandse pannen en waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt.

De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband en hebben een gepleisterde plint.

Voorgevel
De voorgevel is vijf gevelassen breed en heeft op de beide hoeken van de voorgevel gepleisterde hoekblokken. Links en rechts van de toegang bevinden zich twee vensters. De ramen zijn vernieuwd. De vensters hebben een gepleisterde omlijsting met een kuif en hardstenen lekdorpels. Door de gepleisterde plint en de gevellijst heeft deze gevel een horizontaal karakter. De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met geprofileerde console een gepleisterde architraaf, een gepleisterde fries met siermotief en een geprofileerde bakgoot. Deze gevellijst is ter plaatse van de linker zijgevel gekornist. De dakkapellen in het dakvlak boven deze gevel zijn recent vernieuwd.

Linker zijgevel
De linker zijgevel grenst aan een smalle poort en heeft ter hoogte van de verdieping een ongedeeld venster. De gevel wordt afgesloten met een zinken dekstuk en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel wordt ingenomen door het belendende pand.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG