Locatie:Bergsestraat 56, 4724 CD Wouw
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1939
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie L, Nr. 1467

Omschrijving van het monument
Het mooie centrum van Wouw wordt bepaald door de middeleeuwse kerk aan de zuidkant van de Markt met daarvoor het rechthoekige plein dat omzoomd wordt door lindebomen. Vanaf de Markt leidt de Bergsestraat naar het zuiden richting Bergen op Zoom. De in hoofdzaak 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing aan weerszijden van deze straat wordt overwegend gekenmerkt door een bebouwing met een dorpskarakter. Afwisselend worden woonhuizen en kleine bedrijfspanden aangetroffen. Het woonhuis Bergsestraat 56 staat met de voorgevel direct aan de stoep..

Het vrijstaande woonhuis aan de Bergsestraat 56 is in het begin van de 20e eeuw gebouwd en staat op een rechthoekig grondvlak en heeft een begane grond en een zolderverdieping onder een platdak met dakschilden die gedekt zijn met gesmoorde kruispannen en waarvan de richting van het dak evenwijdig aan de straat loopt. Op de hoeken van het platte dak bevindt zich een schoorsteen. De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband, de voorgevel heeft een gepleisterde plint. Aan de linkerzijde wordt het naastliggende erf gescheiden van de openbare weg door een houten schutting en aan de rechterzijde door een ijzeren hekwerk op een betonnen voet.

Voorgevel:
De voorgevel heeft in een risalerend deel de toegang in een ondiep portiek met twee hardstenen treden. De gevel is verlevendigd met gepleisterde speklagen. Door de plint, de speklagen en de gevellijst heeft de gevel een horizontaal karakter. De toegang wordt gevormd door een paneeldeur met aan beide zijden een strook glas en een ongedeeld bovenlicht met geschilderd glas-in-lood. Links van de toegang bevindt zich een T-schuifvenster en rechts bevinden zich twee T-schuifvensters met een ongedeeld bovenlicht.

De gevel wordt afgesloten met een gevellijst met een gepleisterde architraaf, een gemetselde fries met diamantkoppen en een geprofileerde bakgoot op klossen. Deze gevellijst is om de zijgevels gekornist. Ter plaatse van de risaliet steunt de bakgoot op geprofileerde consoles en in het dakvlak daarboven bevindt zich een dakkapel met tympaan, voluten en twee ramen gescheiden door een stijl.

Linker zijgevel:
De linker zijgevel grenst aan een taps toelopende poort en heeft ter hoogte van de verdieping een gedeeld venster. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerd dakoverstek.

Rechter zijgevel:
De rechter zijgevel grenst aan een taps toelopende poort en heeft ter hoogte van de verdieping twee gedeelde vensters. De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek.

Achtergevel:
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

TERUG