Locatie:Kloosterstraat 9b - 11, 4724 EE Wouw
CBS Typering: voormalig kloostercomplex
Bouwjaar: 1850
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk monument
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 16 september 2008
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie E, Nr. 4137

Omschrijving van het monument

Algemeen:
Aan de Kloosterstraat in Wouw bevindt zich een voormalig kloostercomplex dat in oorsprong bestond uit een klooster, een kapel, een school en een plein voor de school. De school in inmiddels gesloopt en maakt geen deel meer uit van het complex. In 1900 is ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het complex een toegangspoort gebouwd waarop de jaartallen 1850-1900 herinneren aan dat 50-jarige bestaan. Helaas is de belevingswaarde van het complex (enigszins) aangetast door het tegenoverliggende nieuwe winkelcentrum.

Het voormalige kloostercomplex aan de Kloosterstraat 9-11 is rond 1850 gebouwd in opdracht van de zusters Franciscanessen in een eclectische bouwstijl met Romaanse elementen (rondboog vensters) en elementen uit de Renaissance (de ontlastingsconstructies van de verdiepingsvensters). Het complex heeft een U-vormige plattegrond die wordt gevormd door de kapel met driezesde koorsluiting, een vleugel met een tweelaags voorgevel en een vleugel met een éénlaags voorgevel. De kapel en de éénlaags vleugel staan haaks op de straat.

Gevels algemeen
De gevels van de drie bouwdelen zijn met gele baksteen (ijsselsteentjes) in kruisverband gemetseld. Het knipvoegwerk is recent. De gevels van de vleugel die evenwijdig aan de kapel ligt zijn in het recente verleden opgehoogd. Naar het zich laat aanzien zijn de vensters van de vleugels grotendeels vernieuwd.

Kapel
De sobere kapel heeft een gecementeerde plint en wordt met muurgoot boven een overhoekse tandlijst beëindigd. Het zadeldak is met leisteen in Maasdekking gedekt. Het dak wordt centraal door een eenvoudige dakruiter doorbroken, het rechter dakvlak door drie kleine dakkapellen. In de zijgevels bevinden zich zeven rondboogvensters met een gecementeerde lekdorpel. De driezesde koorsluiting heeft in ieder gevelvlak een rondboogvenster, eveneens met een gecementeerde lekdorpel. In het gevelvlak aan de straat bevindt zich een smal, blind venster. In de linker zijgevel is de eerste vensteropening geheel dichtgezet, de zesde en zevende zijn voor een deel dichtgemetseld. In de rechter zijgevel is eveneens de eerste vensteropening dichtgemetseld, de zesde vensteropening is voor een deel dichtgemetseld. De resterende vensteropeningen hebben vensters met een glas-in-lood vulling.

Vleugel evenwijdig aan de straat
Deze vleugel omvat een begane grond, een verdieping en een zolder onder een zadeldak met eindschilden. De nok van het dak ligt zoals gezegd evenwijdig aan de straat en is gedekt met gesmoorde betonpannen.

Voorgevel
De zeven vensterassen brede, asymmetrische voorgevel heeft twee lagen en wordt met een geprofileerde bakgoot beëindigd. Op de begane grond bevinden zich zes rondboogvensters. De oorspronkelijke voordeur met rondboog en een meerruits bovenlicht is in de tweede vensteras geplaatst. Rechts daarvan bevindt zich een ingemetselde jaartalsteen waarin het jaartal 1850 staat vermeld. Op de verdieping bevinden zich zeven vensteropeningen geplaatst onder een strekse boog. Alle vensteropeningen hebben een gecementeerde lekdorpel. In de vensteropeningen zitten T-ramen met openslaande raamvleugels, en meerruits bovenramen.

Linker zijgevel
De tweelaags, linkerzijgevel is symmetrisch van opzet. Centraal in de gevel gelegen bevindt zich ingangspartij met houten omlijsting en kroonlijst. Boven de oorspronkelijke voordeur bevindt zich een snijraam. Aan weerszijden van de entree bevindt zich een rondboogvenster. Op de verdieping zijn drie vensteropeningen onder een strekse boog aanwezig. Alle vensteropeningen hebben een gecementeerde lekdorpel. In de vensteropeningen zitten vensters met een tweeledig onder- en bovenraam gevat.

Vleugel haaks op de straat
Deze vleugel omvat een begane grond en een zolder onder een asymmetrisch zadeldak dat met gesmoorde betonpannen is gedekt. In de asymmetrische, zes vensterassen brede voorgevel bevindt zich in de uiterste gevelassen een recente deur met meerruits bovenlicht. De gevelopeningen zijn met een rondboog uitgevoerd, de vensteropeningen hebben een gecementeerde lekdorpel. In de vensteropeningen zitten vensters gevat met negenruits onderramen en zesruits bovenramen. In de recent vernieuwde kopse gevel bevindt zich, nagenoeg centraal in de gevel geplaatst, de verdiept liggende entree. Op de zolder is een vensteropening met gecementeerde lekdorpel aanwezig. Het venster is vernieuwd.

  • TERUG