NIEUWSTRAAT 13

Locatie:Nieuwstraat 13, 4724 BD Wouw
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1934
Architect: C. Cuypers
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie D, Nr 1636

Omschrijving van het monument
Het mooie centrum van Wouw wordt bepaald door de middeleeuwse kerk aan de zuidkant van de Markt met daarvoor het rechthoekige plein dat omzoomd wordt door lindebomen. Door het dorp loopt van noord naar zuid de Roosendaalsestraat die vanuit Breda via Roosendaal langs de Markt overgaat in de Bergsestraat richting Bergen op Zoom. Deze straat bestaat nog steeds voornamelijk uit 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing en heeft eeuwen lang bijgedragen aan het agrarische karakter van het dorp. Diverse gebouwen symboliseren dit nog vanwege de ligging met de voorgevel aan de stoep en de uitstraling naar de straat. De bebouwing aan weerszijden van deze straat wordt overwegend gekenmerkt door een bebouwing met een dorpskarakter. Afwisselend worden woonhuizen en kleine bedrijfspanden aangetroffen. Vanaf de Markt loopt de Nieuwstraat naar het westen, naar Hazelaar en Moerstraten.
In de Nieuwstraat wordt afwisselende bebouwing aangetroffen, zowel oudere bebouwing als nieuwbouw. De straat en de bebouwing zijn in historisch opzicht, vanwege de gerealiseerde nieuwbouw projecten en de daarmee gepaard gaande schaalvergroting, aangetast.

In 1934 is een ontwerp gemaakt voor de bouw van twee woonhuizen maar dat is niet gerealiseerd. Het woonhuis aan de Nieuwstraat 13 in Wouw is in 1934 gebouwd onder invloed van de Amsterdamse schoolarchitectuur naar een ontwerp van vermoedelijk C. Cuypers te Bergen op Zoom. Onlangs is aan de achterzijde een éénlaagse bebouwing onder een platdak gerealiseerd waarvan het ontwerp goed aansluit op de het bestaande woonhuis.
Het woonhuis staat op een rechthoekig grondvlak en heeft een begane grond en een zolderverdieping onder een vierhoekig mansardedak dat gedekt is met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. In de punt van het dak en aan het rechterschild bevindt zich een schoorsteen.
De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in Vlaams verband met een donkerrood trasraam en hebben een ruim dakoverstek. De vensteropeningen hebben een hardstenen lekdorpel en een uitkragende betonnen band en zijn voorzien van rolluiken.

Voorgevel:
De voorgevel heeft van links naar rechts een afgeschuinde hoek met een ongedeeld venster, een ongedeeld venster en een risalerend deel met in elk deel een ongedeeld venster. In het dakvlak boven deze gevel bevindt zich een brede dakkapel met vier ongedeelde vensters.

Linker zijgevel De linkerzijgevel heeft aan de voorzijde een ongedeeld venster. In een verspringend deel bevindt zich de toegang tot het woonhuis. Dit geveldeel breekt door de goot en wordt afgesloten met een ruim dakoverstek. De toegang wordt gevormd door een deur in een ondiep portiek met een rondboogvormige deur met een donkerkleurige rondboog met een tegel als sluitsteen. Voor de toegangsdeur bevindt zich een betegelde vloer en links en rechts een gemetselde kolom. Links van de toegang zijn drie horizontale getegelde lagen als decoratie aangebracht. Boven de toegang bevinden zich vier hoge smalle vensters met glas-in-lood die het trappenhuis van de begane grond naar de verdieping markeren. Links en rechts van deze vensters is een getegelde decoratie aangebracht.
Tenslotte bevinden zich in het linkerdeel van de gevel twee vensters met kiepramen met glas-in-lood.
Hierna is de éénlaagse aanbouw gebouwd.

Rechter zijgevel
De rechterzijgevel heeft aan de rechterzijde een venster. Voorts is de gevel blind.

Achtergevel
Aan de achtergevel is de éénlaagse aanbouw gebouwd. Links van deze aanbouw bevindt zich een samengesteld kozijn met openslaande deuren. Een hoge schoorsteen breekt door de goot heen.

  • TERUG