Locatie:Roosendaalsestraat 14, 4724 AC Wouw
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 19 e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie E, Nr 1854

Omschrijving van het monument
Het mooie centrum van Wouw wordt bepaald door de middeleeuwse kerk aan de zuidkant van de Markt met daarvoor het rechthoekige plein dat omzoomd wordt door lindebomen. Door het dorp loopt van noord naar zuid de Roosendaalsestraat die vanuit Breda via Roosendaal langs de Markt overgaat in de Bergsestraat richting Bergen op Zoom. Deze straat bestaat nog steeds voornamelijk uit 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing en heeft eeuwen lang bijgedragen aan het agrarische karakter van het dorp. Diverse gebouwen symboliseren dit nog vanwege de ligging met de voorgevel aan de stoep en de uitstraling naar de straat. De bebouwing aan weerszijden van deze straat wordt overwegend gekenmerkt door een bebouwing met een dorpskarakter. Afwisselend worden woonhuizen en kleine bedrijfspanden aangetroffen.

Het vrijstaande gedeeltelijk onderkelderde woonhuis Roosendaalsestraat 14 staat met de voorgevel direct aan de stoep en is in de 19e eeuw gebouwd. Het staat op een rechthoekig grondvlak en heeft een begane grond en een zolderverdieping onder een mansardedak dat gedekt is met gesmoorde Hollandse pannen en waarvan de nok haaks op de straat staat. Op de nok bevindt zich en schoorsteen evenals aan de voorzijde van het rechter dakschild. In het linker en rechter dakschild zijn dakkapellen geplaatst. De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband, de voor- en rechter zijgevel zijn gepleisterd met een blokverband. De voorgevel heeft een gepleisterde plint en een cordonlijst die dienst doet al lekdorpel ter hoogte van de vensters op de eerste verdieping.
Aan de linkerzijde is het steegje afgesloten met een houten deur, aan de rechterzijde bevindt zich een dubbele houten deur.

Voorgevel De voorgevel is een ingezwenkte lijstgevel met aan beide zijden een klauwstuk en een toppilaster. Aan de linkerzijde op de begane grond bevindt zich de toegang die wordt gevormd door een paneeldeur met een ongedeeld bovenlicht. De toegang wordt omlijst met pilasters en een kroonlijst.
Rechts van de toegang bevinden zich twee vensters met vernieuwde kozijnen en ramen. Ter hoogte van de verdieping bevinden zich twee vensters met en kalf en daaronder gedeelde naar binnen draaiende ramen.
De gevel wordt afgesloten met en gevellijst met een bakgoot op klossen.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is blind en wordt afgesloten met een geprofileerde boeiboord.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel heeft op de begane grond drie vensters en een toegang. Voorts is de gevel blind die wordt afgesloten met een geprofileerde boeiboord.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG