Locatie:Roosendaalsestraat 45, 4724 AB Wouw
CBS Typering: Woonhuis met aangebouwde dienstwoning/stalling
Bouwjaar: 19e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 27 januari 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie D, Nr 1528

Omschrijving van het monument
Het mooie centrum van Wouw wordt bepaald door de middeleeuwse kerk aan de zuidkant van de Markt met daarvoor het rechthoekige plein dat omzoomd wordt door lindebomen. Door het dorp loopt van noord naar zuid de Roosendaalsestraat die vanuit Breda via Roosendaal langs de Markt overgaat in de Bergsestraat richting Bergen op Zoom. Deze straat bestaat nog steeds voornamelijk uit 19e en vroeg 20e eeuwse bebouwing en heeft eeuwen lang bijgedragen aan het agrarische karakter van het dorp. Diverse gebouwen symboliseren dit nog vanwege de ligging met de voorgevel aan de stoep en de uitstraling naar de straat. De bebouwing aan weerszijden van deze straat wordt overwegend gekenmerkt door een bebouwing met een dorpskarakter. Afwisselend worden woonhuizen en kleine bedrijfspanden aangetroffen.

Het woonhuis met aangebouwde dienstwoning/stalling aan de Roosendaalsestraat 45 staat met de voorgevel direct aan de stoep en is in de 19e eeuw gebouwd. Het staat op een rechthoekig grondvlak en heeft een begane grond en een zolderverdieping onder twee zadeldaken die gedekt zijn met gesmoorde Hollandse pannen en waarvan de nokken haaks op de straat staan. Aan de achterzijde bevindt zich een éénlaagse aanbouw onder een zadeldak. De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband, de voorgevel van het hoofdgebouw is ter hoogte van de verdieping voorzien van imitatie vakwerk (gepleisterde banden). De gevel van de aangebouwd dienstwoning/stalling is geheel voorzien van imitatievakwerk (gepleisterde banden).
Aan de rechterzijde bevindt zich een steeg.

Voorgevel
De vorm van de voorgevel volgt de twee kappen. De pui van het rechter gedeelte is gepleisterd en heeft een toegang en twee T-schuifvensters. Rondom de vensters bevindt zich een gepleisterde omlijsting en aan de onderzijde heeft het venster een hardstenen lekdorpel. De pui wordt afgesloten met een cordonlijst. In de top van de gevel bevindt zich een T-schuifvenster. Dit geveldeel wordt afgesloten met een dakoverstek.
De pui van het linker gedeelte is een toegang met dubbele deuren onder een driehoekvormige rollaag. In de top van de gevel bevindt zich een venster met en bovenlicht onder een segmentboog met sluitsteen. Dit geveldeel wordt afgesloten met een dakoverstek met een makelaar.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is wordt ingenomen door het belendende pand.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel is blind en wordt afgesloten met een mastgoot. Boven dit geveldeel is een schoorsteen in het dakvlak zichtbaar.

Achtergevel De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG