Locatie:Plantage-Centrum 8, 4725 SR Wouwse Plantage
CBS Typering: Boerderij
Bouwjaar: XIXd
Architect: ?
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 519694
Geplaatst d.d.: 14-11-2001
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie H, Nr .

Beschrijving

Inleiding.

BOERDERIJ, gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw in het landgoed Wouwse Plantage, op enige afstand van de bebouwing rond het landhuis. het gebuw vertoont motieven van de Neo-Gotiek.

Omschrijving.

Bakstenen boerderij bestaande uit een woonhuis, ingeklemd tussen stal en schuur. Het huis heeft een zadeldak, gedekt met oud-Hollandse pannen. In het midden van de gevel is een opgeklampte deur met bovenlicht. Boven de latei is een spitsboognis in het metselwerk aangebracht omgeven door een rollaag, afgewerkt met zwarte liggende steen. Het boogveld is zwart en beschilderd met een witte roedenverdeling. Aan weerszijden van de deur bevinden zich zesruits schuiframen met luiken, voorzien van natuurstenen onder- en bovendorpels. Onder het linkerraam een kelderlichtje. Erboven spitsbogen en velden met beschildering als boven de deur. De achtergevel heeft een deur, een zesruits schuifraam en boven de kelder een vierruits schuifraam. Inwendig is de oorspronkelijke verdeling bewaard gebleven. Over de gehele diepte van het huis ligt in het linkergedeelte een kelder met tongewelf. Erboven zijn twee opkamers. Rechts van de gang is één kamer en daarachter ligt de keuken. Links daarvan ligt een hogere, en aan de straatkant bredere langsdeelschuur onder hoog zadeldak met wolfeind, gedekt met asbestleien. Tegen de achtergevel een aanbouw onder lessenaarsdak. In de kopse gevels zijn poorten aangebracht. De lange gevel, naar de straat gericht is blind maar heeft een opgeschilderde poort en ramen, alle met beschilderde spitsbogen als bij het huis. Inwendig is het houten gebint bewaard gebleven. Van de stal, rechts van het huis loopt de achtergevel gelijk met die van het huis. Het zadeldak met wolfeind is gedekt met muldenpannen. In de naar voor uitstekende voorgevel bevinden zich een deur en een brede poort. Boven de deur is een spitsboogopening met metalen roedenverdeling aangebracht, boven de poort zijn twee spitsbogen met beschildering volgens het metalen raam. Rechts in de gevel is nog een opgeschilderd raam (zwart veld met witte roeden) aangebracht. In de kopse gevel liggen twee boven elkaar geplaatste ramen en enkele kleine spitsboogopeningen, zowel op de begane grond als hoog in de top. In de lange achtergevel bevindt zich een schuifpoort, ernaast zijn liggende zesruits stalramen geplaatst.

Waardering.

De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling van het plateland, in het bijzonder de uitgroei van het landgoed Wouwse Plantage. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens bijzondere ornamentiek, met name de toepassing van neo-gotische vormen in de context van een landgoed. Het object is van betekenis wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling van het gebied Wouwse Plantage, dat gaaf bewaard is gebleven en waarmee het een functionele en visuele relatie heeft. Het is gaaf bewaard gebleven en zeldzaam als voorbeeld van een bijzonder bouwtype.