Locatie:Plantage-Centrum 14, 4725 SR Wouwse Plantage
CBS Typering: Tuinmansthuis
Bouwjaar: XIXd
Architect: ?
Soort monument: Rijksmonument
Monumentnummer: 519690
Geplaatst d.d.: 14-11-2001
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie H, Nr .

Beschrijving

Omschrijving:

Plantage-Centrum 14 - TUINMANSHUIS met TUINMUUR, XIXd; bakstenen gebouw zonder verdieping onder met grijze Tuiles-du-Nord gedekt zadekdak met afhang over aanbouw (voormalig kippenhok) aan de noordzijde; in de zuidgevel een twintigruits schuifvenster, een vernieuwde deur en een venstertje; in de oostgevel twee kleine vensters; tegen de zuidzijde van de westgevel een bakstenen aanbouw zonder verdieping onder pannengedekt zadeldak; in de westgevel hiervan twee vensters en in de zuidgevel een deur met aan weerszijden een hoog tweeruits venster en erboven een getoogde nis. Aansluitend aan de oostzijde van het huis een bakstenen ca. twintig m lange tuinmuur, die ong. 2,5 m hoog is.

Waardering

TUINMANSHUIS met TUINMUUR van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de cultuurhistorische waarden - als functioneel onderdeel van het complex