BESCHERMD(E) MONUMENT(EN)

opgenomen in het register ingevolge artikel 6

van de Monumentenwet 1988.

(rijksmonument)

Provincie : Noord-Brabant Monumentnummer : 517292

Gemeente : Roosendaal Besluitnummer : RZ1999105

Objectcode : 4725AE-00192-01 Besluitdatum : 12-10-2001

Aanduiding : RdMz

Plaatselijke aanduiding: GESLOOPT
Plaats: Wouwse Plantage
Straat: Plantagebaan
Huisnummer: 192
Kadastrale aanduiding:
Kad. Gemeente: Wouw
Sectie: H
Nr.: 1814

OMSCHRIJVING

Inleiding

WOONHUIS met STAL, gebouwd in ambachtelijk-traditionele vormen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het geheel ligt van de weg af, aan de Plantagebaan aan de rand van Wouwse Plantage. Omschrijving.

Eénlaags bakstenen woonhuis onder zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Het dak heeft een geprofileerde goot op klossen en is gedekt met verbeterde Hollandse pannen.

De voorgevel is voorzien van een gepleisterde plint en kroonlijst. In het midden bevindt zich een opgeklampte deur. in het bovenlicht een ruitvormige roedenverdeling. Aan weerszijden zijn zesruits schuiframen met luiken geplaatst, de ramen hebben hardstenen onderdorpels. Beide zijgevels hebben een zesruitsraam in de top. In de achtergevel een achtruitsraam. De gevel wordt bekroond door een tandlijst en heeft evenals de voorgevel grote steekankers. Midden tegen de achtergevel is een kleine aanbouw onder een met kruispannen gedekt zadeldak als verbinding naar de stal gebouwd. Hierin zijn een zesruitsraam en vernieuwde deur aangebracht. De stal onder zadeldak staat haaks op het huis. In de rechterzijgevel drie getoogde openslaande poorten, de linkerzijgevel bevat drie hooggeplaatste stalramen met ijzeren kozijnen.

Waardering.

Het huis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als; voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het woonhuis met bedrijf op het platteland. Het heeft architectuurhistorische waarde als representant van het ambachtelijke bouwen op het platteland, met sterke invloed vanuit België. Het is gaaf bewaard gebleven en langzamerhand zeldzaam geworden.

INSCHRIJVING

Kantoor bewaarder : Breda

Inschrijvingsdatum : 23-04-2002

Deel/Registratienummer : 13553/29

  • TERUG