Locatie:Plantagebaan 194-196, 4724 AE Wouwse Plantage
CBS Typering: Boerderij met woonhuis/schuur
Bouwjaar: vierde kwart 19e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 6 december 2010
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie ., Nr .

Omschrijving van het monument

Algemeen
De ontwikkelingsgeschiedenis van het landgoed "De Wouwse Plantage" is bepalend geweest voor het ontstaan van het dorp, dat aan de rand ligt van de uitgestrekte bossen van het landgoed als een laan met grote platanen (de Plantagebaan) met lintbebouwing. Aan weerzijde van de Plantagebaan in het dorp bevindt zich een nieuwbouwwijk. De Plantagebaan loopt van de kern van het dorp Wouw over de A 58, door het dorp Wouwse Plantage richting Woensdrecht. Lange tijd hebben de verspreid gelegen gebouwen langs de Plantagebaan in het buitengebied een agrarische functie gehad. De bebouwing in de kern van het dorp bestaat voornamelijk uit vrijstaande panden uit het einde van de 19e - en de eerste helft van de 20e periode.

Het voormalige boerderijcomplex aan de Plantagebaan 194 is in het vierde kwart van de 19e eeuw gebouwd en bestaat uit een boerderij en een schuur die evenwijdig aan de weg liggen. Het complex wordt door een verhard gedeelte, een voetpad en een bomenrij van de weg gescheiden. Voor het woongedeelte van de boerderij is een stoep aangelegd met gewassen grindtegels die met een band worden opgesloten en daarvoor een strook rode klinkers. Het complex wordt omringd door een tuin.

Voormalige boerderij
De gedeeltelijk onderkelderde boerderij is gebouwd van rode baksteen in kruisverband met een voorgevel met een gepleisterde plint. De boerderij bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak waarvan de nok evenwijdig met de weg loopt en dat gedekt is met rode Hollandse pannen. In de nok aan de linkerzijde en ter hoogte van de brandmuur bevindt zich een schoorsteen.

Voorgevel
Het woongedeelte bevindt zich aan de linkerzijde en bestaat uit vijf traveeŽn met aan beide zijden van de toegang twee T-schuifvensters. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een strekkenlaag. De vensters kunnen worden geblindeerd met houten luiken. De gevel wordt afgesloten met gepleisterde gevellijst en een mastgoot. De toegang wordt gevormd door een vernieuwde paneeldeur met een bovenlicht met glas-in-lood.
In de gevel van het stalgedeelte bevinden zich onder een segmentboog een toegang met dubbele houten opgeklampte deuren, een stalraam en een met metselwerk dichtgezette gevelopening onder een segmentboog. In dit dichtgezet deel is onder een rollaag met een houten latei een houten opgeklampte deur geplaatst.

Linker zijgevel
In de linker zijgevel bevinden zich aan de linkerzijde twee kleine niet authentieke vensters met een uitzet raam. Ter hoogte van de zolderverdieping bevindt zich een zesruits schuifvenster. Dit venster heeft een bakstenen lekdorpel en wordt afgesloten met een strekkenlaag. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel bevinden zich op de begane grond aan beide zijden van een met metselwerk dichtgezette toegang met een opgeklampte deur onder een korfboog twee getoogde betonnen stalramen met een zesruits roedenverdeling. Ter hoogte van de zolderverdieping geeft een segment-boogvormige houten opgeklampte deur onder een segmentboog toegang tot de zolder. In de top van de gevel is een halfrond venster geplaatst onder een rollaag. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
In de achtergevel van het stalgedeelte bevindt zich onder een segmentboog een dichtgezette gevelopening waarin een rechthoekige garagedeur is geplaatst. Aan de rechterzijde daarvan is een halfrond ijzeren stalraam geplaatst, een segmentboogvormige toegang met een houten opgeklampte deur en een halfrond stalraam.
Ter hoogte van het woongedeelte zijn twee vensters en een toegang geplaatst. De gevel wordt afgesloten met een mastgoot en over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Schuur achter de boerderij
Deze schuur is gelijktijdig met de boerderij gebouwd van rode baksteen in kruisverband, heeft een middenlangsdeel en bestaat uit een begane grond onder een zadeldak dat gedekt is met rode Hollandse pannen. De nok loopt evenwijdig aan de straat. Aan de onderzijde van de kap aan de oostzijde bevindt zich een rij tuile-du-Nordpannen. Aan de achterzijde is de schuur uitgebouwd onder een lessenaarsdak.

Voorgevel (grenst aan de open ruimte tussen de boerderij en de schuur)
In de voorgevel bevinden zich twee segmentboogvormige gevelopeningen met een opgeklampte deur en een segmentboog, vier halfronde ijzeren stalramen met een rollaag en een getoogd stalraam. Drie kleine houten deuren op maaiveldniveau markeren de vroegere varkenshokken. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Linker zijgevel (haaks op de weg)
In de linker zijgevel bevinden zich drie toegangen, de linker toegang heeft een opgeklampte deur, de middelste hoge toegang heeft dubbele houten opgeklampte deuren en de rechter toegang heeft eveneens dubbele houten opgeklampte deuren. De toegangen zijn segmentboogvormig met een segmentboog. In de top van de gevel is een ronde opening zichtbaar. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Rechter zijgevel (haaks op de weg)
De rechter zijgevel heeft in oorsprong dezelfde indeling als de linker zijgevel. De gevelopening aan de linkerzijde is dichtgezet met metselwerk. In het mestelwerk is een halfrond ijzeren stalraam geplaatst. De middelste toegang heeft dubbele houten opgeklampte deuren. Aan de rechterzijde bevindt zich een opgeklampte deur. Op de begane grond bevindt zich in het midden van de gevel een halfrond ijzeren stalraam. In de top van de gevel is een ronde opening zichtbaar. Over de gevel zijn ankers zichtbaar.

Achtergevel
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG