Locatie:Plantagebaan 222, 4724 AG Wouwse Plantage
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1929
Architect: Van overveld en Vervaart
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 30 juni 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie H, Nr 1669

Omschrijving van het monument

Algemeen
De ontwikkelingsgeschiedenis van het landgoed "De Wouwse Plantage" is bepalend geweest voor het ontstaan van het dorp, dat aan de rand ligt van de uitgestrekte bossen van het landgoed als een laan met grote platanen (de Plantagebaan) met lintbebouwing. Aan weerzijde van de Plantagebaan in het dorp bevindt zich een nieuwbouwwijk. De Plantagebaan loopt van de kern van het dorp Wouw over de A 58, door het dorp Wouwse Plantage richting Woensdrecht.

Lange tijd hebben de verspreid gelegen gebouwen langs de Plantagebaan in het buitengebied een agrarische functie gehad. De bebouwing in de kern van het dorp bestaat voornamelijk uit vrijstaande panden uit de periode rond 1900.

Het gedeeltelijke onderkelderde woonhuis aan de Plantagebaan 222 is in 1929 gebouwd in opdracht van mejuffrouw de weduwe G.C. Uitdenwilligen te Wouw en ontworpen door Van Overveld en Vervaart, architecten. Het vrijstaande pand wordt van de openbare weg gescheiden door een tuin en een haag met een hek.

Achter het woonhuis is in 2006 een garage gebouwd die niet beschermenswaardig is.

Het pand staat op een rechthoekig grondvlak en omvat een kelder, een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping onder een samengesteld dak. Achter de topgevel bevindt zich een zadeldak waarvan d nok haaks op de straat staat, links hiervan bevindt zich een platdak met dakschilden die gedekt zijn met leien in maasdekking. Door de nok van het zadeldak en de dakvlakken breken schoorstenen heen.

Gevels algemeen De gevel zijn gebouwd van rode baksteen in staandverband. De gevels zijn verlevendigd met donker bakstenen spekwerk en een donker trasraam. De gevelopeningen zijn geplaatst onder een strekkenlaag en hebben een hardstenen lekdorpel.

Voorgevel: De voorgevel is vier gevelassen breed. Het linkerdeel van de gevel wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot op klossen en het rechterdeel van de gevel eindigt in een topgevel die aan de basis uitgetand is.

Op de begane grond bevinden zich twee ongedeelde schuifvensters, een toegang een driezijdige erker met een balkon met een gemetselde balustrade. De toegang bevindt zich in een ondiep portiek en wordt gevormd door een authentieke paneeldeur met bovenlicht. Voor de toegang bevindt zich een gemetselde stoep. De erker heeft in elke zijde een ongedeeld schuifvenster. De vensters op de begane grond zijn voorzien van houten rolluiken.

Ter hoogte van de verdieping bevinden zich drie T-vensters met een kalf en stolpramen. De erker is bereikbaar via openslaande deuren met een ruit. In deze ruit bevindt zich een horizontale roede ter hoogte van het kalf van de naastgelegen vensters. In het dakvlak boven het linker deel van de gevel is een dakkapel met platdak geplaatst met een stijl en twee ongedeelde ramen. De dakkapel wordt afgesloten met een geprofileerd overstek. In de topgevel bevindt zich een samengesteld venster met drie ramen. Deze ramen zijn voorzien van twee horizontale roeden. In alle bovenlichten van de vensters is glas-in-lood geplaatst. De topgevel wordt afgesloten met een hardstenen band die op een donkere bakstenen laag is gelegd.

Linker zijgevel De linker zijgevel heeft ter hoogte van de begane grond een venster met en hardstenen lekdorpel en ter hoogte van de zolderverdieping twee vensters met een stijl en gedeelde ramen en een gemetselde lekdorpel. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerd boeiboord dat de vorm van het dak volgt.

Rechter zijgevel De rechter zijgevel heeft ter hoogte van het maaiveld een kelderraam. Voorts bevinden zich ter hoogte van de begane grond een klein venster boven het kelderraam, een terugliggend blind gevelvlak en een T-venster met kalf, stolpramen, een drieledig bovenlicht en een hardstenen lekdorpel. Dit venster is voorzien van een houten rolluik.

In het midden van deze gevel bevinden zich drie smalle hoge vensters met glas-in-lood die het achterliggende trappenhuis markeren. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een T-venster met kalf, stolpramen en een drieledig bovenlicht. Dit venster is voorzien van een houten rolluik. De vensters van het trappenhuis de verdieping hebben een gemetselde lekdorpel De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde bakgoot

Achtergevel De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Kadastrale aanduiding:
Kad. Gemeente: Wouw
Sectie: H
Nr.: 1669

  • TERUG