Locatie:Westelaarsestraat 26, 4725 SZ Wouwse Plantage
CBS Typering: Boerderijcomplex
Bouwjaar: 1915
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 30 juni 2009
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie O, Nr 826

Omschrijving van het monument

Algemeen
De ontwikkelingsgeschiedenis van het landgoed "De Wouwse Plantage" is bepalend geweest voor het ontstaan van het dorp, dat aan de rand ligt van de uitgestrekte bossen van het landgoed als een laan met grote platanen (de Plantagebaan) met vrijstaande bebouwing. Aan weerzijde van de Plantagebaan in het dorp bevindt zich een nieuwbouwwijk. De Plantagebaan loopt van de kern van het dorp Wouw over de A 58, door het dorp Wouwse Plantage richting Woensdrecht en kruist de Westelaarsestraat. Deze straat loopt ten noorden van het dorp van de Bergsebaan naar het dorp Heerle en heeft een agrarisch karakter door verspreid gelegen bebouwing. Veel verspreid gelegen gebouwen langs de Westelaarsestraat hebben nog hun agrarische functie behouden.

Het boerderijcomplex aan de Westelaarsestraat 26 wordt van de openbare weg gescheiden door een tuin en een haag. Het erf is verhard. Van het boerderijcomplex is de vrijstaande woning gebouwd in het eerste kwart van de 20e eeuw (ca 1915) en de schuur in 1950. De overige opstallen op het perceel zijn niet beschermenswaardig.

Woonhuis
Het gedeeltelijke onderkelderde woonhuis staat op een rechthoekig grondvlak en omvat een begane grond en een zolderverdieping onder een zadel dat gedekt is met geglazuurde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De nokrichting loopt evenwijdig aan de straat. Aan de rechter zijde van nok bevindt zich een schoorsteen. De gevels zijn gebouwd van rode baksteen in kruisverband. De gevelopeningen hebben een hardstenen lekdorpel en worden afgesloten met een strekkenlaag. De voorgevel heeft een gepleisterde plint. Aan de achtergevel is in 1973 een éénlaagse aanbouw onder een lessenaarsdak gebouwd die niet beschermenswaardig is.

Voorgevel
De voorgevel is symmetrisch gebouwd en telt vijf gevelassen. In het midden bevindt zich de toegang en links en rechts bevinden zich twee ongedeelde schuifvensters. Voor de bovenlichten is een voorzetraam geplaatst waarachter zich gekleurd glas-in-lood bevindt. De toegang wordt gevormd door een authentieke paneeldeur met twee glasopeningen met siersmeedwerk en met een ongedeeld bovenlicht. De gevel wordt afgesloten met een geprofileerde bakgoot op klossen.

Linker zijgevel
In de linker zijgevel bevindt zich ter hoogte van de zolderverdieping een venster. De gevel wordt afgesloten met een dakoverstek op klossen.

Rechter zijgevel
In de rechter zijgevel bevinden zich ter hoogte van de begane grond en de zolderverdieping een venster. De gevel wordt afgesloten met en dakoverstek op klossen.

Achtergevel
Aan de achtergevel is een aanbouw gebouwd die vanaf de openbare weg niet zichtbaar is.

Schuur
De grote schuur ligt door het erf gescheiden van de openbare weg. Deze schuur bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde muldenpannen en waarvan de nok haaks op de straat staat.

Voorgevel
In de voorgevel bevinden zich drie in hoogte aflopende rechthoekige toegangen met houten opgeklampte deuren. Boven de linker deur bevindt zich een ventilatiestrook met daarboven een vlak waarin de naam: "HEULBERG" is geschilderd. Aan de linkerzijde van de schuur bevindt zich een rechthoekige toegang met een houten opgeklampte deur. De toegangen hebben een gepleisterde omlijsting. Ter hoogte van de zolderverdieping bevinden zich twee gedeelte gevelopeningen met glas. In de top van de gevel is een rond venster met een waaiervormige roedenverdeling geplaatst. De gevel wordt afgesloten met een tuit waarop een windwijzer is geplaatst.

Linker zijgevel
De linker zijgevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Rechter zijgevel
De rechter zijgevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

Achter gevel
De achter gevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

  • TERUG