Locatie:Westelaarsestraat 58, 4725 SZ Wouwse Plantage
CBS Typering: Boerderijcomplex
Bouwjaar: 19e eeuw
Architect: onbekend
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer: .
Geplaatst d.d.: 17 december 1991
Kadastrale aanduiding: Wouw, Sectie ., Nr .

Algemene typering van het object:
Langsgevelboerderij met dwarsdeel. Bedrijfsgedeelte uitspringend. Naast deeldeuren rondboogvensters met geometrische roedenverdeling

Bijzondere constructies:..

Architect:..

Oorspronkelijke bestemming:boerderij
Huidige bestemming:
boerderijcomplex

Bouwstijl:

..
Materiaalbeschrijving van:
Gevels : metselwerk-rood-(kopl.-strekl.)-19*4 cm
Vensters : hout-driekvlaksverdeling -wit geschilderd
Deuren :hout-groen geschilderd blinden groen
Dakbedekking : riet

Dakvorm:zadeldak met wolfseind

Bijgebouwen:
schuur met Langsdeelonder rieten schilddak. Kippen en varkenshok onder zadeldak.

Hekwerken:..

Groenelementen:..

Interieur beschrijving:..

Bouwjaar(ouderdom):19e eeuw

Algemene onderhoudstoestand:goed

Overige opmerkingen:..

Motivering:
1. De langgevelboerderij is een goed voorbeeld van een in het verleden voorkomende bouwstijl.
2. Het pand is gaaf qua stijl en detaillering en is karakteristiek in het agrarisch gebied van de gemeente.

Data correspondentie en besluiten ingevolge de monumentenverordening:
1. Advies monumentencommissie: 25 nov. 1991.
2. Eigenaar gehoord ingevolge de monumentenverordening: brief 27 juni 1991.
3. Eigenaar deelt in mondeling gesprek met de secretaris van de commissie op 31 juli 1991
mede dat hij zich tegen de voorgenomen plaatsing op de lijst niet zal verzetten.
Hij geeft overigens zelf de voorkeur aan een niet-plaatsing.
4. Besluit om de gehele buitenzijde incl. de dakvlakken van de woning en
de aangebouwde schuur op de lijst te plaatsen; 17-12-1991.

Gegevens inzake bijdrage en restauratie- en onderhoudskosten:..

  • TERUG