Waarom dit programma?
Men is zich er steeds meer van bewust dat het cultureel erfgoed een kostbaar bezit is.
Er worden veel vragen gesteld naar de monumentenale status van de panden en naar de consequenties hiervan.
Men kiest bewust voor een pand met een uitstraling en sfeer dat bij hun past, waarbij de stijlvastheid en de geschiedenis van een monument als zeer waardevol wordt ervaren.
Het behouden van de monumentale status is zeker niet strijdig met goede gebruiksmogelijkgheden van een pand, mits vooraf wordt nagegaan of het pand zich hiervoor leent zonder dat er ingrijpende veranderingen moeten worden aangebracht.
Het aanpassen van een monument dient zorgvuldig te gebeuren met behulp van een restauratie deskundige.
Een goede aanpassing, met een passend gebruik van het pand, zal de levensloop van het monument aanzienlijk verlengen.
Veelal zijn minder ingrijpende veranderingen ter verhoging van het "woon"genot, die eventueel later weer ongedaan gemaakt kunnen worden, bijna altijd mogelijk omdat de monumentale waarde niet wordt aangetast.
meer ingrijpende veranderingen aan een pand zijn alleen mogelijk met goedkeuring van de gemeentelijke Commisie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, waarbij de cultuur historische aspecten dienen te worden gerespecteerd en de uitvoering zeer zorgvuldig dient te gebeuren.
Hiervoor is wel een monumentenvergunning vereist en zijn er subsidies die bijdragen in de extra kosten voor het in stand
houden van de monumentale aspecten.
Het doel van dit programma is om alle beschikbare informatie over het cultureel erfgoed, zoals rijks- en gemeentelijke monumenten bij elkaar te brengen om ze eenvoudig te kunnen raadplegen.
NB Veranderingen en aanvulingen zijn altijd mogelijk, heeft u opmerkingen of suggesties ter vervolmaking hiervan, dan kunt u die altijd doorgeven, waarna het programma zal worden aangepast. Hier klikken voor contact beheerder.

Plaatsingsprocedure gemeentelijke monumentenlijst:
De in 2007 opgestarte plaatsingsprocedure (quickscan) voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst in Roosendaal is inmiddels voor alle 170 panden afgerond. In totaal zijn er slechts 8 bezwaarschriften ingediend welke alle ongegrond zijn verklaart. Van deze 8 hebben er uiteindelijk 5 beroep aangetekend, 1 hiervan is inmiddels in hoger beroep gegaan, waarbij de rechtbank het bezwaar ongegrond heeft verklaard. Slechts één pand is niet geplaatst.
De gemeente Roosendaal kent op dit moment 1 archeologisch rijksmonument, 91 rijksmonumenten (bron RCE) en 298 gemeentelijke monumenten.
door Sjaak Kools
laatst bijgewerkt 29 mei 2023